KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
wilno

Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie

2.10 zł Produkt chwilowo niedostępny

139 stron
ISBN: 83-7181-048-2
Rok wydania: 1997

Autorka, związana pochodzeniem z Bujwidzami, na podstawie samodzielnie zebranego w latach 1987-1992 od przedstawicieli różnych pokoleń materiału językowego, przedstawia głównie te cechy języka bujwidczan, które różnią się od normy ogólnopolskiej. Opis cech językowych poprzedza informacja o stanie badań nad polszczyzną kresową (wraz z obszerną bibliografią), rys historyczny wsi wraz z próbą interpretacji jej nazwy oraz zarys sytuacji socjolingwistycznej wsi. Autorka omawia osobliwości fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni i słownictwa, zamieszczając równocześnie słowniczek wyrazów charakterystycznych dla regionu Wileńszczyzny. Na uwagę zasługuje też rozdział poświęcony formom adresatywnym polszczyzny mówionej mieszkańców Bujwidz.

Książka przydatna dla językoznawców może służyć również przedstawicielom innych dyscyplin humanistycznych, zainteresowanych losem ludności polskojęzycznej na Litwie i Białorusi.

 

 Publikacja została wydana w roku 1997. Egzemplarze mogą mieć niewielkie wady takie jak: przetarcia na okładce, przetarte rogi.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl