KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach“ został dodany do koszyka.
rom

Językoznawcze studia polonistyczne : (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione). Tom 4, Historia języka polskiego

26.25 zł Na stanie

359 stron
ISBN: 978-83-64111-59-4
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

„Niniejszy wybór moich prac stanowi swego rodzaju kontynuację mojego autorskiego cyklu pt. Język – Historia – Kultura. Został on pomyślany jako komentarz do dziejów języka polskiego i dlatego kolejne tomy zawierały studia dotyczące następujących po sobie epok w rozwoju polszczyzny: staropolskiej, średniopolskiej, nowopolskiej. (…) Cykl, do którego należy tom niniejszy, ma inny charakter. Jest to swego rodzaju silva rerum, zestawione z intencją uwypuklenia treści, które w czasie ich sformułowania wnosiły obiektywne (bądź tylko w moim mniemaniu) nowe wartości w sensie intelektualnym – materiałowym i/lub teoretycznym. Jest to wybór moich wcześniejszych publikacji, zaopatrzonych w głosy/przypisy, informujące o okolicznościach sprawczych i czynnikach je kształtujących. W obecnej postaci prace te nie są li tylko przedrukami. Zostały one napisane od nowa, uzupełnione, uwspółcześnione i zmienione w takim zakresie, w jakim wymaga tego dzisiejszy stan wiedzy. Z pewną nieśmiałością, ale i satysfakcją, mogę stwierdzić, że ich oryginalność naukowa w znacznym zakresie oparła się upływowi czasu.”
Z Przedmowy Autora

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Przeszłość języka

1. Historia języka i językoznawstwa

1.1. Historia języka jako dyscyplina badawcza

1.2. Problem periodyzacji

1.3. Wiedza o gwarach w pracach z zakresu historii języka

1.4. Kultura językowych zachowań w dziejach polszczyzny

1.5. Charakterystyka wczesnych dziejów polszczyzny

1.6. Rozwój języka polskiego a procesy integracji europejskiej

1.7. Językoznawstwo polonistyczne na przełomie wieków (XX i XXI)

2. Historia w słownictwie zapisana

2.1. Rozwój słownictwa w dziejach języka polskiego

2.2. Struktura tematyczna słownictwa staropolskiego

2.3. Początki polskiego słownictwa prawnego

2.4. Wizerunek człowieka w leksyce staropolskiej

2.5. Człowieka a polityka w leksyce wczesnych i najnowszych dziejów polszczyzny

2.6. Demokracja – historia leksemu i ewolucja pojęcia

2.7. Relacje polsko-ukraińskie w leksyce średniopolskiej i współczesnej

2.8. Słownictwo kulinarne Króla Jego Mości Stanisława Augusta Poniatowskiego

2.9. Terminologia językoznawcza w Rozprawie o pisowni Ludwika Czernieckiego

2.10. Zmiany znaczeniowe słownictwa społeczno-politycznego w XIX i XX wieku

3. Teksty i konteksty historyczne

3.1. Czytając i interpretując Bogurodzicę

3.2. Jaką polszczyzną mistrz Polikarp ze śmiercią rozmawiał?

3.3. Retoryka i translatoryka Łukasza Górnickiego

3.4. Latynizmy i makaronizmy Marii Ludwiki Gonzagi

3.5. Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego

3.6. Język – słowo w poezji Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida

Nota bibliograficzna

Spis stosowanych skrótów i oznaczeń

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl