KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
okladka dubisz

Językoznawcze studia polonistyczne. Tom V, Współczesna polszczyzna ogólna

36.75 zł 31.50 zł Na stanie

378 stron
ISBN: 978-83-65667-38-0
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

„Niniejszy wybór moich prac stanowi swego rodzaju kontynuację mojego autorskiego cyklu pt. Język − Historia − Kultura. Został on pomyślany jako autorski komentarz do dziejów języka polskiego i dlatego kolejne tomy zawierały studia dotyczące następujących po sobie epok w rozwoju polszczyzny: staropolskiej, średniopolskiej, nowopolskiej. (…)

Jest to swego rodzaju silva rerum, zestawione z intencją uwypuklenia treści, które w czasie ich formułowania wnosiły obiektywnie (bądź tylko w moim mniemaniu) nowe wartości w sensie intelektualnym − materia- łowym i/lub teoretycznym. Jest to wybór moich wcześniejszych publikacji, zaopatrzonych w glosy/przypisy, informujące o ich okolicznościach sprawczych i czynnikach je kształtujących. W obecnej postaci prace te nie są li tylko przedrukami. Zostały one napisane od nowa, uzupełnione, uwspółcześnione i zmienione w takim zakresie, w jakim − według mojej wiedzy − wymaga tego dzisiejszy stan badań. Z pewną nieśmia- łością, ale i satysfakcją, mogę stwierdzić, że ich oryginalność naukowa w znacznym zakresie oparła się upływowi czasu.”

 

SPIS TREŚCI
Przedmowa

Wprowadzenie. Humanista na rozdrożu

Język w komunikacji publicznej

1. Procesy i tendencje rozwojowe

1.1. Uwarunkowania statusu polszczyzny na początku XXI wieku

1.2. Tożsamość i języki zbiorowości polonijnych/ polonocentrycznych

1.3. Rozwój składni polszczyzny ogólnej w XX wieku

1.4. Językowe obrazy świata − różne oblicza polszczyzny

1.5. Przyszłość polszczyzny w XXI wieku

2. Metody i poglądy

2.1. Teoria lingwistyczna w glottodydaktyce polonistycznej

2.2. Kategoria pokolenia w lingwistyce

2.3. Regionalistyka i regionalizmy

2.4. Język literacki czy polszczyzna ogólna

2.5. Sztuka przekładu wersetu

2.6. Dydaktyka języka polskiego

2.7. Uniwersytet w XXI wieku

3. Słownictwo w przekazach językowych i w słowniku

3.1. Rozwój słownictwa polszczyzny ogólnej

3.2. Słownictwo w słowniku

3.3. Zróżnicowanie słownictwa w przekazach, w języku i w słowniku

3.4. Tendencje rozwojowe leksyki polszczyzny ogólnej w XXI wieku

4. Kultura, poprawność, norma językowa

4.1. Puryzm i liberalizm − dwie postawy wobec języka

4.2. „Poradnik Językowy” i jego rola w kształtowaniu normy językowej

4.3. Kodyfikacja polszczyzny w ujęciu Stanisława Westfala i Mieczysława Szymczaka

4.4. Zagadnienia poprawności językowostylistycznej tekstów prasy technicznej − język techniczny czy słownictwo techniczne?

Nota bibliograficzna

Wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl