KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Językoznawcze studia polonistyczne : (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione). Tom 4, Historia języka polskiego“ został dodany do koszyka.
okladka dubisz

Językoznawcze studia polonistyczne. Tom V, Współczesna polszczyzna ogólna

36.75 zł 31.50 zł Na stanie

378 stron
ISBN: 978-83-65667-38-0
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

„Niniejszy wybór moich prac stanowi swego rodzaju kontynuację mojego autorskiego cyklu pt. Język − Historia − Kultura. Został on pomyślany jako autorski komentarz do dziejów języka polskiego i dlatego kolejne tomy zawierały studia dotyczące następujących po sobie epok w rozwoju polszczyzny: staropolskiej, średniopolskiej, nowopolskiej. (…)

Jest to swego rodzaju silva rerum, zestawione z intencją uwypuklenia treści, które w czasie ich formułowania wnosiły obiektywnie (bądź tylko w moim mniemaniu) nowe wartości w sensie intelektualnym − materia- łowym i/lub teoretycznym. Jest to wybór moich wcześniejszych publikacji, zaopatrzonych w glosy/przypisy, informujące o ich okolicznościach sprawczych i czynnikach je kształtujących. W obecnej postaci prace te nie są li tylko przedrukami. Zostały one napisane od nowa, uzupełnione, uwspółcześnione i zmienione w takim zakresie, w jakim − według mojej wiedzy − wymaga tego dzisiejszy stan badań. Z pewną nieśmia- łością, ale i satysfakcją, mogę stwierdzić, że ich oryginalność naukowa w znacznym zakresie oparła się upływowi czasu.”

 

SPIS TREŚCI
Przedmowa

Wprowadzenie. Humanista na rozdrożu

Język w komunikacji publicznej

1. Procesy i tendencje rozwojowe

1.1. Uwarunkowania statusu polszczyzny na początku XXI wieku

1.2. Tożsamość i języki zbiorowości polonijnych/ polonocentrycznych

1.3. Rozwój składni polszczyzny ogólnej w XX wieku

1.4. Językowe obrazy świata − różne oblicza polszczyzny

1.5. Przyszłość polszczyzny w XXI wieku

2. Metody i poglądy

2.1. Teoria lingwistyczna w glottodydaktyce polonistycznej

2.2. Kategoria pokolenia w lingwistyce

2.3. Regionalistyka i regionalizmy

2.4. Język literacki czy polszczyzna ogólna

2.5. Sztuka przekładu wersetu

2.6. Dydaktyka języka polskiego

2.7. Uniwersytet w XXI wieku

3. Słownictwo w przekazach językowych i w słowniku

3.1. Rozwój słownictwa polszczyzny ogólnej

3.2. Słownictwo w słowniku

3.3. Zróżnicowanie słownictwa w przekazach, w języku i w słowniku

3.4. Tendencje rozwojowe leksyki polszczyzny ogólnej w XXI wieku

4. Kultura, poprawność, norma językowa

4.1. Puryzm i liberalizm − dwie postawy wobec języka

4.2. „Poradnik Językowy” i jego rola w kształtowaniu normy językowej

4.3. Kodyfikacja polszczyzny w ujęciu Stanisława Westfala i Mieczysława Szymczaka

4.4. Zagadnienia poprawności językowostylistycznej tekstów prasy technicznej − język techniczny czy słownictwo techniczne?

Nota bibliograficzna

Wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń

 

tagi

UWAGA! W czerwcu 2020 rozpoczyna się remont w siedzibie pomieszczeń księgarni. Zamówienia złożone i opłacone w tym czasie będą realizowane z opóźnieniem. Utrudnienia potrwają do września. Bardzo przepraszamy za niedogodności.