KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Pomiędzy powstaniem a emigracją. Podgórski szkicownik Piotra Michałowskiego z roku 1832“ został dodany do koszyka.
kajety

Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej

31.50 zł Na stanie

420 stron
ISBN: 978-83-65667-09-0
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

www.korpus.kadetow.uw.edu.pl

„[Szkoła Rycerska] była pierwszą nowoczesną, wzorowaną na przykładach zachodnich (m.in. Kolberga i Wiednia, Vincennes i Paryża, Luneville, ale także Moskwy,  później Petersburga), państwowa szkoła utrzymywana przez Skarb Państwa, której założenie obiecywał narodowi Stanisław August w swoich Articuli pactorum conventorum zaprzysiężonych 7 września 1764 roku: „amore boni publici szkołę rycerską na młódź szlachecką postanowić pragniemy i pilne mieć oko, aby w przyzwoitym trzymana była ćwiczeniu”.  (…)

Pierwszy tom Kajetów Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej (KKK) poświęcony został przede wszystkim wydobytym z archiwów tekstom, które eksponują kwestie moralne, jak Katechizm kadecki (kilka redakcji), Definicje różne przez pytania i odpowiedzi oraz proceduralne Formularz przyjmowania kadetów do nowicjatu lub Formularz obleczenia kadeta w mundur korpusowy (przyjmowanie Kadeta, a za czas jakis oblekanie w mundur), wreszcie dotyczące obyczajów i zachowania w Szkole, tak w perspektywie normatywnej, jak życia codziennego i obyczajowości „stosowanej”. Materiały te pozwalają nie tylko wejrzeć w kwestie edukacyjno-moralne, lecz także w rytuały i procedury Korpusu Kadetów, mające wymiar tyleż symboliczny, co ideowy, ale również praktyczny, z narzuconym, sztywno określonym porządkiem uroczystosci. Wiedza na ten temat, na temat procedur, pozwala także odpowiednio czytać i rozpoznawać teksty ikonograficzne, takie jak – również zamieszczone w tomie – obrazy Jana Piotra Norblina, Stanisław August Poniatowski w Szkole Rycerskiej oraz Adam Kazimierz Czartoryski w Szkole Rycerskiej.”

Zamiast wstępu, Elżbieta Wichrowska

 

SPIS TREŚCI

I. Zamiast wstępu

ELŻBIETA WICHROWSKA

Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, czyli Uniwersytet Warszawski dla dawnej Szkoły Rycerskiej

ANDRZEJ KRZYSZTOF GUZEK

Studencka grupa badawcza

My – uczestnicy projektu

II. Źródła i materiały

EWA ZIAREK. JOANNA ZIÓŁKOWSKA

Katechizm kadecki – wprowadzenie i kolacjonowanie

Strony tytułowe dziesięciu zidentyfikowanych wydań

Reprodukcja rękopisu Katechizmu kadeckiego

ALEKSANDRA BIARDZKA

Definicje różne przez pytania i odpowiedzi – wprowadzenie

Reprodukcja Definicji różnych przez pytania i odpowiedzi 

AGNIESZKA BARAN

Przepisy dla dekuriów – wprowadzenie

Reprodukcja Przepisów dla dekuriów

JOANNA DONEFNER

Formularz przyjmowania kadetów do nowicjatu – wprowadzenie

Reprodukcja

MAGDA POLSKA

Formularz obleczenia kadeta w mundur  korpusowy – wprowadzenie

Reprodukcja

KLAUDIA DREWCZYŃSKA

Formularz abszejtowania kadeta – wprowadzenie

Reprodukcja

JOACHIM SNOCH

Protokoły egzaminacyjne – charakterystyka

Spis zidentyfikowanych protokołów egzaminacyjnych

III. Życie codzienne

TOMASZ JACKIEWICZ

Rekonstrukcja planu dnia kadetów

MAGDALENA KRAWCZYK

Addytament do gazet: Komenda Korpusu Kadetów J. K. Mci i Rzeczypospolitej […] podaje niniejsze uwiadomienie, o ustanowieniu tak rzeczy i porządkó, któe ze skarbu kadet oddany odbierać będzie niezawodnie – wprowadzenie

Transkrypcja i reprodukcja Addytamentu do gazet z odezwą Komendy Korpusu

JOANNA ZIÓŁKOWSKA

Ustanowienie porządku, który w brygadach zachowany być powinien – wprowadzenie

Ustanowienie porządku, który w brygadach zachowany być powinien – edycja

Szkoła Rycerska we wspomnieniach

Julian Ursyn Niemcewicz (oprac. TOMASZ JACKIEWICZ)
Seweryn Bukar (oprac. TOMASZ JACKIEWICZ, KAROLINA BOBULA)

Adam Moszczeński (oprac. TOMASS WRUCHA)

IZABELA KOWALSKA, EWA SUWIŃSKA

Mowa przed uroczystym obrządkiem obleczenia kadetów w mundur korpusowy miana (…) 8 września 1790 roku ks. Gabriela Jakubowskiego – wprowadzenia

Transkrypcja Mowy przed uroczystym obrządkiem obleczenia kadetów w mundur korpusowy miana (…) 8 września 1790 roku

JOANNA DONEFNER

Spis kadetów, którzy otrzymali kary i nagany

JOACHIM SNOCH
Tragedia nad Wisłą – wstęp

Działo się w Warszawie w Pałacu Korpusu Szlacheckiego Kadetów, dnia dwudziestego miesiąca lipca 1776go roku – edycja

MAŁGORZATA KAMIŃSKA, KONRAD STAŃCZYK

Rachunek wydatków kadeta Suchodolskiego – edycja

Prośba Jana Dąbrowskiego o przyjęcie syna do Szkoły Rycerskiej w 1793 roku – edycja

ELŻBIETA WICHROWSKA

Pisma w sprawie redukcji dokonywanych w Korpusie na przełomie 1793 i 1794 roku

IV. Litteraria

AGATA WDOWIK

Uwagi wstępne

Adam Naruszewicz. Dziecię poprawne. Bajeczka – wprowadzenie

Reprodukcja wiersza

Adam Naruszewicz, Szlachetność – wprowadzenie

Franciszek Karpiński, O powinnościach obywatela – wprowadzenie

Reprodukcja wiersza

Ignacy Krasicki, Hymn – wprowadzenie

Reprodukcja wiersza

Zamiast bibliografii – oprac. GABRIELA PAWLAK

V. Zasady transkrypcji

VI. Aneks: reprodukcja

Zbiór pism tyczących się moralnej edukacji Młodzi Korpusu Kadetów, czyli Szkoły Rycerskiej załozonej przez Najjasniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego i własnym utrzymanej nakładem od 1764, aż do Sejmu 1776, na którym przez Uchwałę Sejmową utrzymanie tejże Szkoły była Skarbom Koro; i W:X:L: zlecone

Spis ilustracji – oprac. NATALIA ALICJA SZERSZEŃ

Indeks osobowy – oprac. EDYTA PĘTKOWSKA

 

 

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl