KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac02_06

Kantorbery Tymowski w świetle nowych źródeł

26.25 zł Na stanie

342 stron
ISBN: 83-87608-08-4
Rok wydania: 2002

Książka poświęcona jest biografii, legendzie i twórczości literackiej Kantorberego Tymowskiego, żołnierza i poety, należącego do tzw. „pokolenia legionistów”.

Badania nad jego pisarstwem wynikają z przeświadczenia Autorki, „że teren literacki między Oświeceniem a Romantyzmem pozostawia ciągle wiele miejsc pustych, niejasnych i nie w pełni odczytanych. (…) Niniejsza praca, zarówno tytułem jak i koncepcją metodologiczną, świadomie nawiązuje do monografii materiałowych powstałych w latach 60. i 70., w dużej mierze inspirowanych przez profesora Tadeusza Mikulskiego (…)”. Książka wykorzystuje po raz pierwszy nie znane dotychczas materiały biograficzne i artystyczne. Składają się na nie „teksty poetyckie Tymowskiego, jego wystąpienia polityczne: mowy i manifesty, liczne listy kierowane do Stanisława Kostki Potockiego, a także przyjaciół emigracyjnych oraz materiały biograficzne rzucające światło nie tylko na dzieje Tymowskiego, lecz również wskazujące na wspólne doświadczenia w biografii poetów, działaczy i emigrantów, którzy przeżyli nadzieje napoleońskie, złudzenia liberalizmu aleksandrowskiego, opór metodami legalizmu, zryw powstańczy i los emigrantów.”

[Na podstawie Wstępu].

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl