KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
kombinatoryka sufiksalna

Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej

15.75 zł Na stanie

229 stron
ISBN: 978-83-62100-69-9
Rok wydania: 2012
Oprawa: miekka

Zagadnienia morfotaktyczne nie są współcześnie często podejmowane, a sama morfotaktyka ma dość krótką historię na gruncie polskim. Brakuje opracowań prezentujących obustronną łączliwość formantów oraz opisujących jej ograniczenia. Zaprezentowana w pracy analiza w części wypełnia tę lukę i uzupełnia wiedzę o systemie słowotwórczym polszczyzny.

Celem pracy jest scharakteryzowanie kombinatoryki sufiksalnej w derywacji odrzeczownikowej oraz określenie zasad i ograniczeń dotyczących budowania ciągów sufiksalnych, czyli układów zbudowanych z przynajmniej dwóch korpusów sufiksalnych. Wyniki analizy ciągów sufiksalnych pozwalają zaprezentować typowe dla polszczyzny połączenia sufiksalne, określić długość tych układów, wskazać na ograniczenia w łączliwości niektórych oraz wykryć czynniki wpływające na długość połączeń sufiksalnych formantów. Dzięki temu obraz polskiego systemu słowotwórczego staje się bliższy kompletności i przydatniejszy do dalszych badań prowadzących do automatycznego generowania derywatów. Praca może także być pomocna przy ocenie neologizmów na podstawie ich składu sufiksalnego oraz określenia możliwości słowotwórczego rozwoju wyrazów zapożyczonych.

tagi