KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
kombinatoryka sufiksalna

Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej

15.75 zł Na stanie

229 stron
ISBN: 978-83-62100-69-9
Rok wydania: 2012
Oprawa: miekka

Zagadnienia morfotaktyczne nie są współcześnie często podejmowane, a sama morfotaktyka ma dość krótką historię na gruncie polskim. Brakuje opracowań prezentujących obustronną łączliwość formantów oraz opisujących jej ograniczenia. Zaprezentowana w pracy analiza w części wypełnia tę lukę i uzupełnia wiedzę o systemie słowotwórczym polszczyzny.

Celem pracy jest scharakteryzowanie kombinatoryki sufiksalnej w derywacji odrzeczownikowej oraz określenie zasad i ograniczeń dotyczących budowania ciągów sufiksalnych, czyli układów zbudowanych z przynajmniej dwóch korpusów sufiksalnych. Wyniki analizy ciągów sufiksalnych pozwalają zaprezentować typowe dla polszczyzny połączenia sufiksalne, określić długość tych układów, wskazać na ograniczenia w łączliwości niektórych oraz wykryć czynniki wpływające na długość połączeń sufiksalnych formantów. Dzięki temu obraz polskiego systemu słowotwórczego staje się bliższy kompletności i przydatniejszy do dalszych badań prowadzących do automatycznego generowania derywatów. Praca może także być pomocna przy ocenie neologizmów na podstawie ich składu sufiksalnego oraz określenia możliwości słowotwórczego rozwoju wyrazów zapożyczonych.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl