KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac08_14

Kształtowanie się normy dotyczącej fleksji liczebników polskich od XVI do XIX wieku

5.25 zł Na stanie

258 stron
ISBN: 978=83-89663-23-8
Rok wydania: 2008

Przedmiotem pracy jest kształtowanie się normy dotyczącej fleksji liczebników głównych i zbiorowych w języku polskim od XVI do XIX wieku. Objęcie badaniami tak dużego zakresu czasowego wynika z faktu, że zmiany fleksyjne w grupie wyrazów, jakimi są liczebniki, zachodziły w polszczyźnie bardzo powoli, często przez kilka stuleci. Za podstawę materiałową przyjęto następujące źródła: słowniki i ówczesne podręczniki do gramatyki, polskie przekłady Biblii oraz wybrane podręczniki do geometrii.
Analiza materiału źródłowego pochodzącego z okresu od XVI do XIX wieku wykazała, że ustalanie się normy w zakresie fleksji liczebników polskich było procesem skomplikowanym i długotrwałym, a zmianom zachodzącym w morfologii liczebników towarzyszyły zmiany w postrzeganiu ich przez użytkowników języka polskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań należy przyjąć, iż dzisiejsza norma dotycząca wszystkich liczebników głównych ukształtowała się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Norma odnosząca się do liczebników zbiorowych powstała ostatecznie w XIX wieku.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl