KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac07_05

Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości : język wobec płci

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

359 stron
ISBN: 83-89663-62-7
Rok wydania: 2006

Książka jest poświęcona ewolucji morfologicznych i składniowych wykładników polskiej kategorii rodzaju. Główny rozdział traktujący o morfologii zawiera omówienie historycznych zmian zarówno końcówek M. lm. rzeczowników i wszystkich części mowy odmieniających się przez rodzaje, jak i form B. lp. i lm. Jako przyczynę zmian podaje się interferencję między końcówkami fleksyjnymi tych wyrazów, które pełnią tożsamą funkcję składniową bądź to w konstrukcjach analogicznych (zmiana repartycji końcówek izofunkcyjnych, w tym M. lm.), bądź  w komplementarnych względem siebie, co dotyczy dopełnienia przy czasownikach o rekcji biernikowej, w negacji przyjmującego postać dopełniacza (stąd wyrównania w B. do D.). Na zakres zmian wpływa znaczenie rzeczowników. Całość uzupełnia wstępna prezentacja m.in. podstawy materiałowej pracy i dotychczasowej literatury przedmiotu, oraz końcowy rozdział zawierający m.in. nowe definicje poszczególnych wartości rodzajowych rzeczowników.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl