KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac10_07

Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku – rzeczowniki : (na podstawie danych leksykograficznych)

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

301 stron
ISBN: 978-83-89663-19-1
Rok wydania: 2010

Praca pokazuje nieprzerwany rozwój leksyki polskiej w XIX wieku (szczególnie w 2. połowie). Obserwacja systemu leksykalnego i zachodzących w nim zmian umożliwiła zrekonstruowanie przyczyn wewnętrzno-, zewnętrzno- i pozajęzykowych, które wpłynęły na kształt dziewiętnastowiecznego słownictwa. Niniejsze opracowanie jest próbą syntezy wiadomości wynikających z analizy materiału leksykalnego tego okresu. Ze względu na zakres badanego materiału oraz przyjętą metodologię jest ważnym opracowaniem historycznojęzykowym, wypełniającym lukę w badaniach nad słownictwem XIX wieku.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl