KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
kulturowy obraz dziecka

Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w. : wybrane problemy

15.75 zł Produkt chwilowo niedostępny

520 stron
ISBN: 83-89663-66-X
Rok wydania: 2006
Oprawa: miekka

Niniejsza rozprawa habilitacyjna traktuje o dziecku, a nie o literaturze dla dziecka. Książka dla młodych stale i konsekwentnie wpisuje się w krajobraz swoich czasów, we współczesne ludzkie dylematy i doświadczenia historii; nie pozostaje na uboczu cywilizacyjnych kryzysów, procesu historycznoliterackiego, przewartościowań w sferze światopoglądowej, moralnej, obyczajowej, estetycznej i językowej, przemian sposobów odbierania tradycji, procesu kształtowania się wzorów i norm literackich. W tym sensie podjęte tu dociekania mają w zamierzeniu autora stanowić głos w dyskusji nad kontekstami rozwoju literatury dla dzieci i młodzieży. Zasadniczym uwarunkowaniem tego rozwoju jest ponad wszelką wątpliwość kulturowy model dziecka i dzieciństwa, ukształtowany i rozpowszechniony w danym miejscu i czasie. Książka stanowi próbę poszukiwania niedostrzeżonych sensów, nowego odczytania pozytywistycznego i postpozytywistycznego dziedzictwa, wskazania jego trwałej obecności w różnych formach literackich.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl