KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
kacka

Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda

31.50 zł Na stanie
Kategoria:

380 stron
ISBN: 97883-242-3112-6
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka
Wydawnictwo: Universitas

„W ostatnim zdaniu swojej rozprawy autorka podkreśla, że starała się tu interpretacyjnie i lekturowo sprostać wielości, którą wyznaczyła sobie, wybierając przedmiot swoich badań i ich obszar. Starania te, w moim odczuciu, przyniosły świetny efekt – nie tylko dlatego, że ujawniają znakomite kompetencje w zakresie historii literatury i kultury, filozofii, antropologii. Także dlatego, że autorka fortunnie łączy ambicje badacza z nieukrywaną fascynacją Brzozowskim, który patronuje jej własnym przygodom myśli.  Sama od lat podzielam tę fascynację, ale lektura tej pracy jeszcze ją wzmaga – także za sprawą oryginalnego stylu Elizy Kąckiej, wypracowanego w wieloletnim obcowaniu z myślą jednego z najoryginalniejszych polskich filozofów. Ale podkreślić tu trzeba, że podążając w ślad za swoim bohaterem, autorka mówi co chwila: „sprawdzam”, zagląda pod podszewkę jego definicji, formuł i metafor, wprowadza je w ruch. Wysoko zatem oceniam tę próbę zbilansowania fascynacji i analizy, która udowadnia, w moim mniemaniu, wielkość i wagę projektów antropologicznych Brzozowskiego, niesprawiedliwie często wcześniej ocenianego jako filozof  nieprzekonujący i niekompetentny z powodu rzekomego „rozwichrzenia” swej myśli.
Autorce udało się w tej pracy pokazać mapę polskiej nowoczesności, zarysować na niej przygody polskich i europejskich intelektualistów z początków XX w., a jednocześnie przedstawić nową propozycję czytania Brzozowskiego”.
Z recenzji prof. dr hab. Ewy Paczoskiej

SPIS TREŚCI

 

Uwagi redakcyjne

CZYTANIE JAKO KRYZYS

CZYTANIE BLISKIE

Zadanie lektury

Brzozowski: ambiwalencje

Spotkanie a modele lektury

Wspólnota myślenia

Od afirmacji po negację

Trzy spotkania

 

ROZDZIAŁ I

LEKTURA JAKO SZKOŁA DOJRZAŁOŚCI. BRZOZOWSKI – NORWID

Wprowadzenie

Przygotowanie do spotkania

W drodze do Norwida

Norwid – pierwsze próby

Rewolucja (norwidowska)

Kodycyl czytelnika i testament autora

Sentymentalizm jako abstrahowanie

Faza dramatu

Nadpisane nad Norwidem

„Historyczna namiętność”

Mowa bezimiennych

Wyzwolenie historii

 

ROZDZIAŁ II

„CO NIE JEST BIOGRAFIĄ – NIE JEST W OGÓLE”. STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO SPOTKANIE Z VIKIEM

Wprowadzenie

Anty-Hegel, anty-Kartezjusz

Vico: przed osobistym spotkaniem

„Kant historii”

Kazimierz Kelles-Krauz

Vico via Sorel, Labriola, Croce

Spotkanie: niespodzianki lektury

Vico: pierwsze wzmianki

Brat mleczny Nietzschego

Od historii filozofii do antologii

Vico w drugiej wersji Legendy Młodej Polski

Wyzwalanie historii. Idee i antologia

Twórczość. Głosy wśród nocyPamiętnik

 

ROZDZIAŁ III

„LOGIKA KONKRETNEGO ŻYCIA”. LEKTURA NEWMANA JAKO AUTOFORMACJA

Wprowadzenie

Historia konwertyty

Brzozowskiego droga do Newmana

Newman u źródeł mowy

„Natura twarda i zaborcza”

„Prawdą się jest”

Zadanie tłumacza

„Newman Newmana”

Poetical mind

„I know, I know”

 

ZAKOŃCZENIE

Indeks

Bibliografia

 

Eliza Kącka, filolożka z wykształceniem filozoficznym, debiutowała w r. 2012 książką Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida, godząc w niej dwa główne obszary swoich zainteresowań: literaturę i myśl drugiej połowy XIX wieku oraz światopoglądy polskiej moderny. Lekturę jako spotkanie uznać można za dalszy krok na tej drodze. Oprócz tego, niejako dla równowagi, dr Kącka jest eseistką i badaczką poezji współczesnej, począwszy od Herberta, a kończąc na autorach najmłodszej generacji. W r. 2017 wydała także zbiór krótkich próz poetyckich Elizje. Pisze do pism naukowych i „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „FA-artu”, „Nowej Dekady Krakowskiej”. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl