KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
lexi

Lexicographica Iapono-Polonica II

26.25 zł Na stanie

349 stron
ISBN: 978-83-62100-43-9
ISSN: 2299-2782
Rok wydania: 2013
Oprawa: miekka

„Oddawany do rąk Czytelników drugi już tom serii Lexicographica Iapono-Polonica przynosi dalszy ciąg dyskusji odbywanych w gronie uczestników projektu wielkiego słownika japońsko-polskiego w trakcie sympozjów i seminariów Pracowni Leksykografii Polsko-Japońskiej UW. Dyskusje te koncentrują się wokół różnych aspektów teoretycznych i metodologicznych kształtującej się dopiero leksykografii japońsko-polskiej, dla której niezbędnym fundamentem musi być wyczerpujące rozpoznanie nurtów i metod współczesnej leksykografii języka japońskiego, przede wszystkim jednojęzycznej, ale także dwujęzycznej.

Zamieszczane w tomie drugim teksty kontynuują po części tematykę tomu pierwszego, a jednocześnie inicjują analizy nowych zagadnień leksykograficznych oraz leksykologicznych, takich jak leksykograficzne związki i kontakty japońsko-chińskie, kwestia synonimii i antonimii leksemów języka japońskiego i jej odzwierciedlenie w słownikach, dalszy ciąg dyskusji nad polisemią hasłowych jednostek japońszczyzny w słowniku japońsko-polskim. Jako podstawa refleksji leksykograficznej oraz lingwistycznej praktykowanej w Japonii zaprezentowane zostały też dawne chińskie koncepcje wyrazu i leksykograficznej jednostki hasłowej zawarte w najważniejszych zabytkach leksykografii. Poruszane są też kwestie opisu niektórych, wciąż dyskusyjnych, kategorii leksykalnych, takich jak tetrady sinojapońskie, symbolizmy dżwiękowe czy tzw. partykuły przypadka i ich status systemowy. Analogicznie złożonym interpretacyjnie problemem jest opis tzw. partykuł finalnych, dyskutowany również w tym tomie jako kwestia zarówno tradycyjnego podejścia do tej kategorii jednostek hasłowych, jak i ich nowszych interpretacji w ramach teorii modalnosci i pragmatyki komunikacji. Dyskusja nad tym fragmentem systemu japońszczyzny z perspektywy ich charakterystyki leksykograficznej i morfologicznej trwa cały czas i odznacza się znacznym zróżnicowaniem poglądów i kryteriów systematyzacji. Jeszcze innym często dyskutowanym zagadnieniem jest leksykografia ideograficzna wraz z jej podstawami teoretycznymi i praktyka opisową, toteż te zagadnienia również zostały szerzej zaprezentowane w tekstach zamieszczonych w niniejszym tomie.”

Od Redaktorów

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl