KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac11_19

Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego

10.50 zł Produkt chwilowo niedostępny

513 stron
ISBN: 978-83-62100-60-6
Rok wydania: 2011

Treść pracy stanowi analiza roli i miejsca tematyki litewskiej w spuściźnie literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz przegląd form recepcji dzieł pisarza w kulturze Litwy w latach 1864 -1914. Za podstawę pracy posłużył zróżnicowany rodzajowo i formalnie materiał źródłowy: obok utworów oryginalnych literatury polskiej i litewskiej wykorzystane zostały przekłady, studia historyczne, publicystyka, pamiętniki, relacje z podróży, zbiory korespondencji.

Traktowane jako komplementarne różne pola badawcze (biografia pisarza, jego twórczość literacka i historyczna oraz teren szeroko rozumianej recepcji) zostały zanalizowane przy pomocy strategii badawczych kilku dyscyplin: biografistyki, badań życia społeczno-kulturalnego w lokalnych ośrodkach, metodologii współczesnej komparatystyki i translatologii, antropologii kultury w jej orientacji psychologicznej, narzędzi badawczych z zakresu historii myśli politycznej i dyskursu o kształtowaniu się narodu.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl