KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Memoriale Praeteritorum

Memoriale praeteritorum. Studia mediewistyczne i renesansowe

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

346 stron
ISBN: 978-83-65667-89-2
Rok wydania: 2019
Oprawa: miekka

Memoriale praeteritorym, z jakim mamy do czynienia w dziełach literackich, to wspomnienie-opis wydarzeń już odleglejszych czasowo, traktowanych jako całości dopełnione i zamknięte. Twórca patrzy na nie z dystansu, mając szerszą perspektywę, umożliwiającą właściwszą ocenę zdarzeń. Czy te literackie opisy są prawdziwsze? W sensie dosłownym, ściśle historycznym może nie są, ale są pewnie prawdziwe w tym znaczeniu, że pokazują, co na świecie jest możliwe i prawdopodobne. Musimy w każdym razie przyznać, że przedstawienia
dawnych wydarzeń, jakie znajdujemy w dziełach literackich, potrafią porywać i przekonywać. Na kartach tej książki dużo uwagi poświęcamy dziełu Mistrza Wincentego. Gruntownie wykształcony, otwarty, śmiały mądrością biskup dopiero krzepnącej w Polsce religii nie wahał się na kartach Chronica Polonorum troską i opieką prawdziwego Boga otoczyć – w czasach przedchrześcijańskich – pogańskie jeszcze ziemie przyszłej Polski. To, co według Kadłubka zdarzyło się nad Wisłą w państwie Kraka i Wandy, było realizacją woli i planów powstałych i zapisanych „w górze”, „na niebie”.”

Z Przedmowy Autora

 

SPIS TREŚCI
Przedmowa
I. WIELKI MIT ANTYKU OPOWIADANY W POLSCE
Historia trojańska w literaturze i kulturze polskiej wieku XVI
Znajomość eposów Homerowych w Polsce w wiekach średnich
Znajomość w Polsce dzieł o wojnie trojańskiej wspólnych europejskiemu renesansowi
Ocena dzieł o Troi ze względu na ich wartości artystyczne, poznawcze i dydaktyczne
Historia trojańska w opracowaniach Polaków
II. KRONIKA BISKUPA WINCENTEGO
Caecitas, illustratio, bellum bonum oraz data chrztu Mieszka
Krak, uczeń Sokratesa – glosa do Chronicae Polonorum I 5,3 Kadłubka
Jeszcze o wpływie Kalcydiuszowego Timajosa i Policraticusa Jana z Salisbury na Kronikę Kadłubka
Kilka uwag do najnowszego wydania Commentum in „Chronica Polonorum”
III. KRÓLOWA JADWIGA
Dzień urodzin królowej Jadwigi Andegaweńskiej i dzień jej ślubu z Władysławem Jagiełłą w kontekście aktu krewskiego. Uwagi filologa do interpretacji źródeł
IV. JAN KOCHANOWSKI
Rękopis BOZ 206 – autograf Jana Kochanowskiego
Nowa Alcestis. Kobieta sportretowana we Fraszkach II 67 i 68
Kochanowski – filolog. Ustalenia, pytania, perspektywy
1. Twórca-filolog, twórca-imitator
2. Ponad przedziałami czasów i kultur
3. Translacje, czyli jakoby przekłady
4. Odprawa posłów greckich
Decyzja Priama – mythos i fatum w Odprawie posłów greckich
Schenschmid, Fogelweder i Jan z Czarnolasu
Dwa zapisy o Kochanowskim w Zwoleniu
V. UTARTY ZWROT W UTWORACH PADEWCZYKÓW
Kot, ale czy zwierzę?
VI. ELITY POLITYCZNE EPOKI OSTATNICH JAGIELLONÓW
Korespondencja Samuela Maciejowskiego z Janem Dantyszkiem jako źródło do dziejów kultury politycznej
Moderator i filozof. O dziele Wawrzyńca Goślickiego
Jan Kochanowski, Dryas Zamchana – edycja fototypiczna
Nota bibliograficzna
Indeks osobowy

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl