KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
metody

Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki

42.00 zł Na stanie

468 stron
ISBN: 978-83-65667-10-6
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

Edward Kasperski
Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki

Redakcja naukowa: Żaneta Nalewajk

„Protesty miłośników literatury, którzy głoszą, że liczy się tylko jej przeżywanie, a nie wiedza o niej, nie odnoszą na ogół większego skutku. Nie odnoszą go, gdyż wiedza o literaturze i doznawanie „przyjemności tekstu” (określenie francuskiego krytyka Rolanda Barthesa) bynajmniej nie kłócą się ze sobą. Przeciwnie. Wiedza, jak świadczą niezliczone przykłady, intensyfikuje i pogłębia tę „przyjemność tekstu”, a brak wiedzy – zazwyczaj ją ogranicza, spłaszcza oraz prymitywizuje.

(…) Głównym zadaniem i tematem [książki] jest refleksja nad wybranymi zagadnieniami metodologii ogólnej, metodologii humanistyki i metodologii badań literackich, rozważanych nie, jak zwykło się postępować, osobno, lecz we wzajemnym związku. (…)

Metodologia kształtuje samowiedzę badawczą, a bez minimum tej samowiedzy nie byłoby pewne chociażby to, czy działalność, którą uprawiamy obcując z literaturą i prowadząc badania, ma cokolwiek wspólnego z poznaniem i wiedzą, nie mówiąc już o tym, czy w ogóle zasługuje na miano nauki.”

Z Wprowadzenia

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE. CZY METODOLOGIA JEST POTRZEBNA?

I. STUDIUM METODOLOGII

II. CO TO JEST PARADYGMAT? KONSOLIDACJA I ROZCHWIANIE

III. SPORY O FUNKCJONALIZM

IV. PRÓBA METODY. ANTROPOLOGIA STRUKTURALNA CLAUDE’A LEVI-STRAUSSA

V. METODY, DIALOG I ANTROPOLOGIA. MICHAIŁ BACHTIN

VI. DYLEMATY POETYKI

VII. PRZYSZŁOŚĆ I ZASADY GENOLOGII. O CZESKIEJ SZKOLE GENOLOGICZNEJ Z BRNA

VIII. KOMPARATYSTYKA A POLSKO-UKRAIŃSKIE STOSUNKI LITERACKIE. PROBLEMY METODOLOGICZNE

IX. KOMPARATYSTYKA KRESÓW. METODA REGIONALISTYCZNO-GEOGRAFICZNA A KRYTERIA KRESOWOŚCI

X. KRESY W PERSPEKTYWIE METODOLOGII

XI. PARADYGMAT I HISTORIA. ROZTERKI METODOLOGICZNE W ROZWAŻANIACH O ROMANTYZMIE

XII. HISTORIA W LITERATURZE, LITERATURA W HISTORII

XIII. PARADOKSY HISTORYZMU: ANTYHISTORIA W HISTORII

XIV. MODERNIZM A TRADYCJA

XV. POEZJA A FILOZOFIA. DWUZNACZNE RELACJE

XVI. METODA, WIEDZA I WŁADZA

XVII. W OBJĘCIACH PONOWOCZESNOŚCI. POWTÓRZENIE, RETORYKA, WIEDZA

XVIII. CO DALEJ Z NAUKAMI HUMANISTYCZNYMI?

POSŁOWIE

BIBLIOGRAFIA CYTOWANYCH PRAC

INDEKS OSÓB

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl