KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
327e7e5c470f70e33b38eb7edc6ce632

Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku

15.75 zł Produkt chwilowo niedostępny

272 stron
ISBN: 83-7151-337-2
Rok wydania: 2000
Oprawa: miekka

Autorzy książki zbiorowej poszukiwali różnorodnych problemów i kontekstów, które literatura drugiej połowy XIX wieku wiązała z mieszczaństwem i mieszczańskością. W interpretacjach literackich obrazów mieszczaństwa i opisów mieszczańskości przekroczono kategorie okresu literackiego i pokolenia literackiego oraz opozycje artysta-filister czy szlachcic-mieszczanin najczęściej dotąd kojarzone z postacią mieszczanina. Pozwoliło to na ujawnienie długotrwałej literackiej atrakcyjności tematu mieszczańskiego oraz ponadpokoleniowej ciągłości przekonań pisarzy, punktów widzenia i pytań obecnych w utworach z tym tematem. Codzienność okazała się najbardziej stałym literackim kryterium opisu i identyfikacji mieszczańskiego stylu życia, warunkowanego przez styl myślenia o świecie; postawy etyczne i wybory życiowe sytuujące mieszczanina w polskim społeczeństwie i narodzie – kryterium pozwalającym twórcom wszystkich generacji bądź odkrywać charakterystyczne i niezmienne cechy mieszczańskości, bądź ukazywać przenikalność etosu rycersko-szlacheckiego (lub inteligenckiego) i mieszczańskiego.

 

SPIS TREŚCI

Ewa Ihnatowicz, Słowo wstępne

Grzegorz Paweł Bąbiak, Ikonosfera mieszczańska Gabrieli Zapolskiej

Barbara Bobrowska, „Piórem rysopisa” – fizjologie warszawskie połowy wieku

Tadeusz Budrewicz, Między Kleparzem a Skałką. Codzienność i święto w Krakowie

Stanisław Burkot, Miasto w powieści przedpozytywistycznej

Stanisław Fita, Plotka w twórczości Bolesława Prus

Dorota Kielak, Mieszczańska powieść historyczna – Ludwik Stasiak

Grzegorz Leszczyński, Maski dziecka salonu

Jakub A. Malik, Ateny i Abdera. Mieszczańskość i filisterstwo w młodopolskiej twórczości Adolfa Nowaczyńskiego. Parerga i komentarze do lektury Nowych Aten

Anna Martuszewska, Bolesław Prus w obronie „filistra”. O Prusowskiej koncepcji sztuki na przełomie wieku XIX i XX

Bogdan Mazan, Cechy stylowe mieszczańskiej egzystencji i kultury w świetle postaw bowarystowskich z przełomu wieków

Zofia Mocarska-Tycowa, Tematyka mieszczańska we wczesnych utworach Prusa i w rysunku Kostrzewskiego

Maria Jolanta Olszewska, Przedmiot transakcji: córka. Od Fredry do Perzyńskiego

Ewa Owczarz, Motyw „powrotu do gniazda” w powieściach Kraszewskiego i Sienkiewicza

Ewa Paczoska, Między dylematami inteligenta a rozterkami mieszczucha

Krzysztof Stępnik, Świętochowski: jego mieszczanie

Jadwiga Zacharska, Kariery dziewcząt z mieszczańskiego domu w literaturze drugiej połowy XIX i poczàtku XX wieku

 

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl