KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac09_19

Modernistyczny Lwów : teksty życia, teksty sztuki

10.50 zł Produkt chwilowo niedostępny

507 stron
ISBN: 978-83-89663-49-8
Rok wydania: 2009

Książka jest efektem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w grudniu 2008 r. przez Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki UW, realizowanej w ramach projektu Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w kulturze modernizmu. Organizatorzy sesji zaprosili uczestników do próby rozpoznania obrazu Lwowa jako jednej ze stolic kultury polskiej okresu 1864-1939.

Artykuły zebrane w tomie układają się w kilka części problemowych. Pierwsza z nich dotyczy antropologii kulturowej Lwowa, rekonstruowanej na podstawie źródeł historycznych, dokumentów osobistych, relacji podróżników czy przygód bohaterów literackich. Część druga pokazuje instytucje życia literackiego – gazety, czasopisma, inicjatywy teatralne, stawiając jednocześnie pytania o style i języki lwowskiej kultury. Pojawia się ono także w części trzeciej, poświęconej różnym „lwowskim przypadkom”. Przedmiotem zainteresowania autorów jest tu miejsce Lwowa w twórczej biografii różnych pisarzy. Odrębny wątek podejmują cztery teksty zebrane w części: Przestrzenie tożsamości. Wielokulturowość jako zadanie. Autorów interesuje tu Lwów jako miejsce współistnienia różnych środowisk. narodowych, z których każde szukało u progu wieku XX własnej drogi do nowoczesności . Artykuły części ostatniej: Lwów w literaturze, literatura we Lwowie pokazują wagę środowiska lwowskiego dla krystalizacji młodopolskich poszukiwań literackich.

W całej książce spotykają się z sobą perspektywy literaturoznawstwa, historii oraz kulturoznawstwa.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl