KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
large_MY-Z-NICH

My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego

31.50 zł 26.25 zł Na stanie

280 stron
ISBN: 978-83-7798-251-8
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka
Wydawnictwo: Bel Studio

Publikacja tomu „My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego” zbiega się w czasie z dwiema ważnymi dla nas datami: dwusetną rocznicą powstania Uniwersytetu Warszawskiego, przypadającą w roku minionym i również dwusetną rocznicą początków polonistyki warszawskiej, datowaną na rok 1818.

Tytuł publikacji „My z Nich” jest zarazem tytułem cyklicznych spotkań, które od kilku lat odbywają się na Wydziale Polonistyki UW. Ich celem jest przypominanie dokonań nieżyjących już Nauczycieli i Mistrzów dzisiejszych językoznawców, życzliwe, a zarazem krytyczne spojrzenie na Ich dorobek naukowy, wkład w rozwój dyscypliny, wpływ na wybory naukowe, dokonywane przez ich uczniów, współpracowników, kontynuatorów.

 

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne

Piotr Sobotka Jan Baudouin de Courtenay – językoznawca filozoficzny, gramatyk

Halina Karaś Barbara Bartnicka jako badacz języka i dydaktyk

Elżbieta Wierzbicka–Piotrows ka Danuta Buttler i jej prekursorskie prace na temat semantyki

Izabela Winiarska-Górska Jadwiga Chludzińska-Świątecka – przedstawicielka warszawskiej szkoły językoznawczej Witolda Doroszewskiego

Stanisław Dubisz Witold Doroszewski – językoznawca intelektualista

Jerzy Molas Kazimierz Feleszko – od dopełniacza i liczby po (nie)spełnienie

Stanisław Dubisz Profesor Marian Jurkowski – polonista, ukrainista, slawista

Maciej Grochowski Koncepcja składni trójpoziomowej w teorii języka Stanisława Karolak

Andrzej Markowski O Profesor Halinie Kurkowskiej słów kilka

Elżbieta Sękowska Metodologia opisu języka pisarzy w ujęciu Haliny Kurkowskiej

Mirosław Skarżyński Profesor Zofia Kurzowa – Pani z Kresów

Teresa Dobrzyńska „Poezja jest sztuką poprzez język…” O Marii Renacie Mayenowej

Anna Wierzbicka Parę wspomnień o Marii Renacie Mayenowej

Andrzej Bogusławski Wspomnienie o Profesorze Anatolu Mirowiczu

Marek Łaziński Cezar Piernikarski w aspektologii polskie

Stanisław Dubisz Pamięć o nieobecnych – Profesor Halina Rybicka-Nowacka

Jadwiga Linde-Usiekniewicz i Romuald Huszcza Profesor Jadwiga Sambor. Człowiek i liczby

Dorota Krystyna Rembiszewska Zdzisław Stieber – od chemika do slawisty

Alina Kępińska Profesor Salomea Szlifersztejnowa jako historyk języka polskiego

Stanisław Dubisz Prace leksykograficzne Profesora Mieczysława Szymczaka

Jadwiga Linde-Usiekniewicz Adam Weinsberg – twórca pewnej szkoły

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk Świat dźwięków według Bożeny Wierzchowskiej

Bożenna Bojar Profesor Olgierd Adrian Wojtasiewicz – językoznawca, tłumacz, nauczyciel

Krystyna Długosz-Kurczabowa Badania Profesora Przemysława Zwolińskiego w zakresie słowotwórstwa

Wanda Decyk-Zięba Onomastyka w badaniach naukowych Przemysława Zwolińskiego

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl