KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej“ został dodany do koszyka.
narracje o narodowcach

Narracje o narodowcach i walce z aborcją z perspektywy etyki słowa

26.25 zł Na stanie

269 stron
ISBN: 978-83-64111-11-2
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

„Książka Urszuli Wysockiej i Pawła Trzaskowskiego składa się z dwóch studiów przedstawiających nieetyczne sposoby posługiwania się słowem wykorzystywane w walce o zakaz aborcji i w dyskursie dotyczącym ruchu narodowego.

Paweł Trzaskowski analizuje wypowiedzi przedstawicieli środowisk narodowych oraz wypowiedzi ich przeciwników ze środowiska lewicy. Wypowiedzi narodowców − obrońców polskiej normalności przed zagrożeniami ponowoczesnego świata charakteryzuje poczucie dumy z polskości i przekonanie o misji obrony ładu opartego na tradycji i religii katolickiej. Hiperbolizowane zagrożenie tego ładu określane jest mianem dewiacji albo zarazy.Wobec przeciwników politycznych wypowiadający się w imieniu narodowców stosują obraźliwe, dehumanizujące epitety, groźby, fałszywe atrybucje. W repertuarze określeń znajduje się lewactwo, robactwo, pedalstwo, dewianci. Dla drugiego dyskursu opisywanego przez Trzaskowskiego charakterystyczny jest wstyd. Przeciwnicy narodowców mówią o nim wprost, gdyż idee narodowców uznają za groźne dla demokracji i anachroniczne. Ten dyskurs, choć prowadzony z poczuciem wyższości cywilizowanego Europejczyka wobec nieoświeconych, wręcz prymitywnych przedstawicieli europejskiej prowincji, także opiera się na nieetycznych zabiegach językowych. Przeciwnicy narodowców stosują fałszywe atrybucje, nieuprawnione i dyskredytujące oceny. Tak jak w wypowiedziach narodowców, znajdziemy w tekstach lewicy nienawistne i dehumanizujące epitety (troglodyci, gawiedź, faszyści, zaraza), hiperbolizację zagrożenia, przypisywanie nieprawdziwych intencji (np. dążenia do uruchomienia krematoriów).

W obu dyskursach obok pogardy wprost wyrażana jest intencja wykluczenia przeciwnika ze społeczeństwa. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że oba wypowiadające się obozy ujawniają własne braki programowe. Młoda lewica buduje tożsamość na krytyce narodowców. Środowisko narodowe konsoliduje się za pomocą ataków na lewicę. Język zaś, któremu oba środowiska wyznaczyły funkcję narzędzia identyfikacji z grupą oraz narzędzia walki z przeciwnikiem,rażąco narusza normy etyki słowa, pozostając w sprzeczności z prawdą i zasadą podmiotowego traktowania człowieka.

Studium Urszuli Wysockiej zostało poświęcone frondzie.pl − portalowi środowiska katolickiego. Autorka analizuje sposoby użycia języka w walce autorów tego portalu o zakaz aborcji. Dowodzi, że nie uwzględniają oni indywidualnej perspektywy w ocenie decyzji moralnej człowieka, piętnują nie tylko czyny, lecz także ludzi. Manipulują informacjami, posługują się kłamstwem, stereotypami, dyskredytacją. Używają słownictwa, które zniekształca obraz aborcji − odbiera mu właściwość jednostkowego czynu, często dramatycznego, i sprowadza go do aktu morderstwa popełnianego na skalę masową. (…)”

Z Przedmowy

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wstyd i duma − etyka słowa w dyskusji o Ruchu Narodowym

Wstęp

Część I.

Etyki słowa − zarys

Część II.

Ruch narodowy − idee i rola we współczesnej Polsce

1. Korzenie Ruchu Narodowego − historia Polskiego Obozu Narodowego od 1886 roku do dziś

2. Kto mówi w imieniu Ruchu Narodowego

3. Młodzi, globalni, ale prawicowi − do kogo przemawia Ruch Narodowy?

4. Postulaty programowe Ruchu Narodowego

5. Idee kluczowe dla dyskursu prowadzonego przez Ruch Narodowy

5.1. Naród

5.2. Nacjonalizm

5.3. Patriotyzm

5.4. Rewolucja

Część III.

Duma − Polska w ujęciu narodowym

1. Duma

1.1. Duma jako jedno z podstawowych ludzkich uczuć

1.2. Dwie odmiany dumy

1.3. Duma narodowa i patriotyzm

2. Mit narodowy

2.1. Kreowanie atmosfery zagrożenia

2.2. Życie w okupowanym kraju

2.3. Obraz wroga

2.4. Mobilizacja

2.5. Walka

2.6. Bohaterowie

3. Metafora choroby w ujęciu narodowym

4. Podwójne standardy

5. Normalny Polak w normalnym kraju

6. Ohydna, szkaradna pseudosztuka − narodowcy o Tęczy Julity Wójcik

6.1. Estetyczna dyskredytacja Tęczy

6.1.1. Sztuka lewicowa a sztuka prawicowa − dwa skłócone światy

6.1.2. Lewicowo-prawicowe antagonizmy na przykładzie Adoracji Jacka Markiewicza

6.2. Tęcza jako symbol konfliktu ideologicznego

7. Lewactwo

8. Głupek, idiota, kretyn − zniewaga w ustach narodowców

9. Dewiant, pedał i cwel − narodowcy o mniejszościach seksualnych

9.1. Homoseksualista czy gej − jak mówić o mniejszościach seksualnych

9.2. W obronie normalności − narodowcy o mniejszościach seksualnych

9.2.1. Pederasta

9.2.2. Dewiant i zboczeniec

9.2.3. Pedał

9.2.4. Sodomita

10. Narodowy głos na ulicy

Część IV.

Wstyd − narodowcy w ujęciu lewicowym

1. Wstyd

1.1. Nowoczesny porządek moralny a polscy narodowcy

1.2. Społeczne konsekwencje wstydu

1.3. Różnica pomiędzy wstydem a winą

1.4. Czego wstydzą się lewicowi komentatorzy?

2. Prywatny punkt widzenia w lewicowym dyskursie o Ruchu Narodowym

2.1. Profile liderów Ruchu Narodowego w lewicowych mediach

2.2. Pryszczaty kujon − casus Roberta Winnickiego

2.3. Roztańczony cherubinek − lewicowi komentatorzy o Krzysztofie Bosaku

2.4. WikiLeaks i ośmieszenie Przemysława Holochera

2.5. Nieokrzesana tłuszcza i panteon nieodpowiedzialnych indywiduów

3. Bezmyślny tłum i dzikie zwierzęta − o dehumanizowaniu narodowców

4. Narodowcy grożą i straszą

5. Faszyzm

5.1. Od ideologii lewicowej do prawicowej − historyczna reinterpretacja korzeni ideologii faszystowskiej

5.2. Powrót faszyzmu − scenariusz niemożliwy

5.3. Faszyzm jako zjawisko nieokreślone w rzeczywistości III RP

5.4. Skąd się bierze strach przed faszyzmem

5.5. Wszystkie twarze totalizmu − każdy jest faszystą

5.6. Faszyzm jako walczące słowo

5.7. Radykalizacja dyskursu − kiedy faszyzm to za mało

6. Fałszywa atrybucja antysemityzmu

7. Wykluczenie członków Ruchu Narodowego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Cel uświęca środki? Nadużycia etyczne w posługiwaniu się słowem w sporze Frondy.pl z liberalizmem światopoglądowym

Wprowadzenie

O aborcji. Podział stanowisk. Stan prawny

Jakie reguły rządzą polskim dyskursem o aborcji?

Populizm, liberalizm i romantyzm w dyskursie o aborcji

Język w służbie polityki − język w służbie frondy.pl

Zabiegi językowe stosowane przez autorów portalu fronda.pl w walce z aborcją

Etyka teologiczna a perswazja PL

Określenia płodu

Określenia ciąży

Określenia aborcji

Aborcjoniści i aborterzy − fronda.pl wobec lekarzy i kobiet dokonujących aborcji

Nazewnictwo miejsc, w których wykonuje się aborcję

Aborcja a cywilizacja śmierci

Klauzula sumienia

Płód po aborcji

Etyka słowa i sposoby naruszania jej zasad w dyskursie o aborcji

Stosunek do zwolenników PCh

Stosowanie uogólnień

Fałszywe wnioskowanie i przypisywanie nieprawdziwych intencji, negatywnych emocji oraz obrażanie

Kłamstwo w dyskursie antyaborcyjnym frondy.pl

Pro-life wobec badań prenatalnych

Mężczyzna (lub jego brak) w dyskursie o aborcji

Skutki aborcji − przykłady, argumenty, przytaczane badania

Edukacja seksualna a problem aborcji

Edukacja seksualna jako źródło przemysłu aborcyjnego

Edukacja seksualna jako przyczyna większego zainteresowania seksem wśród dzieci

Rozpowszechnienie antykoncepcji przyczyną wzrostu liczby niechcianych ciąż, chorób psychicznych i fizycznych oraz dokonywanych aborcji

Edukacja seksualna a seksualizacja

Seksedukacja, seksbiznes, seksafera − tworzenie słów o nacechowaniu pejoratywnym sposobem na przedstawienie negatywnego obrazu rzeczy lub zjawiska

Sposoby argumentacji stosowane przez zwolenników pro-life

Techniki erystyczne stosowane w tekstach dotyczących aborcji

Homonimia

Zadawanie pytań

Etykietowanie

Do słuchaczy (ad auditores)

Powoływanie się na autorytety (ad verecundiam)

Używanie ironii

Atak osobisty (ad personam)

Argumentum ab absurdo (z absurdu)

Argumentum ab exemplo (z przykładu)

Argumentum ad fortiori (ze wzmocnienia)

Argumentum ad ridiculum (do śmieszności)

Argumentum ad fidem (do wiary)

Argumentum ad reverentiam (do szacunku, respektu) i argumentum ad antiquitatem (do starodawności)

Argumentum ad naturam (do natury)

Podsumowanie

Bibliografia

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl