KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
nazwy barw

Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

227 stron
ISBN: 83-89663-75-9
Rok wydania: 2005

Praca stanowi próbę scalenia bardzo bogatego materiału i opisania go według jednolitych kryteriów.
Porównawcza analiza semantyczna niepodstawowych nazw barw w czterech językach słowiańskich ma na celu: wskazanie znaczeń tych nazw oraz właściwych im zakresów, przedstawienie relacji, w jakie wchodzą poszczególne niepodstawowe nazwy barw z odpowiednimi podstawowymi nazwami barw w każdym z zestawianych języków, a także ustalenie i opis wzorców motywujących niepodstawowe nazwy barw i ostatecznie – porównanie tych wzorców.

Badaniu poddane zostały przymiotniki o znaczeniu odcieni podstawowych nazw barw; szczególna uwaga została poświęcona grupie nazw odcieni podstawowych nazw barw, które w literaturze przedmiotu najczęściej są określane jako wyrazy motywowane. Ich rzeczownikowe podstawy słowotwórcze wskazują na rzecz, przedmiot, substancję lub zjawisko w roli wzorca motywującego, do którego odnosi się dana niepodstawowa nazwa barwy.

 

Książka w stanie technicznym dostatecznym – przetarta okładka.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl