KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
okładk a2

„Nowy zaciąg pod chorągiew starą tryumfującego Jezusa”

21.00 zł Na stanie

316 stron
ISBN: 978-83-65667-07-6
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

„Nowy zaciąg pod chorągiew starą tryumfującego Jezusa”. O wyznaniowym wymiarze eposu biblijnego Wacława Potockiego

okładk 1

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Rekonesans badawczy

Twórczość religijna Wacława Potockiego

Stan badań nad rysem wyznaniowym poezji Potockiego

Rozdział II. Wizerunek Chrystusa w Nowym zaciągu

Bóstwo Chrystusa

Preegzystencja Chrystusa

Wcielenie Chrystusa i unia hipostatyczna

Józef egipski jako prefiguracja Jezusa

Rozdział III. Ekonomia zbawienia jako wzoru

Grzech pierworodny

Zadośćuczynienie

Odkupienie

Znaczenie męki Chrystusa jako wzoru

Udział człowieka w dziele zbawienia

Rozdział IV. Eucharystia w Nowym zaciągu

Sakrament Eucharystii – uobecnienie czy przypomnienie ofiary Chrystusa

„To jest ciało moje” – rzeczywistość czy figura

Pożytki z uczestniczenia w Eucharystii

Eucharystia jako ofiara

Problem Komunii pod jedną postacią

Rozdział V. Inne sporne kwestie polemiki katolicko-ariańskiej

Kult Maryi i świętych

Wątki pozaewangeliczne

A. Cierpienia Chrystusa

B. Narzędzia męki

C. Oprawcy

D. Judasz

Wiara a zmysły i rozum

Krytyka wybranych elementów pobożności katolickiej orz duchowieństwa

„Poza Kościołem nie ma zbawienia”

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osobowy

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl