KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Metropolia i zaścianek: w kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego“ został dodany do koszyka.
parn okładka

Parnasizm francuski a poezja Cypriana Norwida

31.50 zł Produkt chwilowo niedostępny

406 stron
ISBN: 978-83-65667-82-3
Rok wydania: 2018
Oprawa: miekka

„Rozważając relacje polskiej poezji z parnasizmem francuskim należy uwzględnić, że Cyprian Norwid — mający od pewnego momentu ambicje dokonania „skrętu koniecznego” w poezji polskiej — całe nieomal swe dojrzałe życie (od 1849 r.) spędził we Francji. (…) Związek Norwida z parnasizmem francuskim nie doczekał się do tej pory odrębnego opracowania, a przecież (jak np. w wypadku
internetowego hasła „parnasizm”) poeta bywa nazywany „prekursorem oraz mentorem parnasizmu w Polsce”. Tak czy inaczej, autora Vade-mecum rozległość inspiracji antyczno-renesansowej,
dystans, jaki wykazywał do kategorii wieszcza narodowego, jego krytyczne ujęcia romantycznego maksymalizmu historiozoficznego czy antropologicznego, zainteresowanie harmonią i pasja scjentystyczna — wszystko to czyni parnasizm francuski najważniejszym historycznie kontekstem, gdy chodzi o estetyczne i stricte warsztatowe źródła Norwidowej oryginalności.
Celem tej pracy jest zatem wpisanie twórczości Norwida w kontekst literatury francuskiej, a w szczególności w rozwijający się za jego życia we Francji parnasizm.”
Ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
I. Tradycja parnasizmu
Dziedzictwo antyku w twórczości parnasistów oraz dziele Cypriana Norwida
1. Przyczyny popularności motywów antycznych wśród parnasistów
i Norwida
2. Naukowa i archeologiczna wizja antyku
3. Erudycyjne spojrzenie na antyk
4. Świetlista wizja Hellady
5. Opozycje związane z antykiem
6. Wizja antycznej kobiety
7. Praktyczne spojrzenie na antyk
8. Wykorzystywanie motywów antycznych jako środka do wyrażania treści uniwersalnych
II. Teoria i praktyka parnasizmu jako przestrzeń wspólnoty światopoglądowo-artystycznej parnasistów francuskich i Cypriana Norwida
1. Samowystarczalność sztuki
2. Autonomiczność sztuki względem twórcy
3. Boska proweniencja sztuki
4. Idea jedności obrazu i słowa
a. Definicja wierszy-obrazów
b. Ekfrazy
c. Nawiązania do sposobu obrazowania znanych malarzy i szkół malarskich
d. Karykatury i rysunki w wierszach
e. Nawiązanie do techniki malarskiej
f. Funkcja linii w parnasistowskich rozważaniach o sztuce
g. Światło
5. Motyw pracy. Praca artysty nad dziełem a idea piękna
6. Postrzeganie naukowości we Francji po Wiośnie Ludów a Norwidowska prawda
a. Pojęcie naukowości
b. Naukowość a przeszłość
c. Moralizm a naukowość poezji z perspektywy Louisa Menarda
d. Obiektywność na planie poematu Les Fossiles Louisa Bouilheta
7. Znaczenie harmonii w parnasizmie
a. Harmonia jako środek gwarantujący precyzję i pełnię wypowiedzi
b. Harmonia formalna: jej znaczenie samodzielne oraz w odniesieniu do innych składników wypowiedzi poetyckiej
c. Zasady harmonii a muzyczność
d. Harmonia w połączeniu z sacrum
e. Harmonia w naturze
f. Harmonia jako łączenie przeciwieństw
8. Nowa funkcja rymu
a. Postrzeganie rymu przez parnasistów
b. Praktyczne znaczenie rymu
c. Zastosowania rymu
d. Kategoria poprawności rymu
e. Rym jako symbol
f. Rym jako składnik definicji
g. Rym a „łamanie” formy
h. Rozbijanie układu rymów
i. Rym jako czynnik negatywny
III. Świadectwa współczesności
Podróż jako motywacja i środek poetyckiego wyrazu
1. Norwid-flaneur i sens błądzenia
2. Podróż po świecie
3. Kultura Chin
4. Podróż powrotem do legendy
5. Podróż jako postawa wobec życia i sztuki
6. Podróż formą odpoczynku ……
Podsumowanie. Czy Norwid był parnasistą?
Indeks osób

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl