KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
unnamed (1)

„Phoenix rhetorum” Jana Kwiatkiewicza

21.00 zł Produkt chwilowo niedostępny

370 stron
ISBN: 978-83-64111-43-3
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

„Książka Iwony Słomak składa się z dwóch części: obszernego studium Z dziejów attycyzmu oraz przekładu na język polski łacińskiego traktatu retorycznego Jana Kwiatkiewicza Phoenix Rhetorum (1672).

Autorce udało się dokonać rehabilitacji podręcznika Kwiatkiewicza poprzez usytuowanie go na tle tradycji kulturowo-literackiej, jak również wyraziste uwypuklenie jego istotnej oryginalności, przejawiającej się zarówno w definicjach z zakresu teorii systemu retorycznego, jak i w doborze przykładów, dokonywanym konsekwentnie z perspektywy obranego przez jezuitę etosu.

Przekład, będący owocem prawdziwego talentu i kunsztu translatorskiego, jest świadectwem znakomitego rozumienia tekstu, zawierającego przecież konglomerat konwencji stylistycznych, pochodzących od różnych, przywoływanych przez jezuitę autorów. Zaprezentowana w komentarzu do tekstu erudycja Iwony Słomak budzi podziw. Doskonale panuje ona zarówno nad literaturą starożytną, jak i tekstami z epoki Kwiatkiewicza. Wszystkie przywołane i cytowane teksty rzeczywiście pomagają zrozumieć dzieło i jego konteksty, nie mają nigdy charakteru popisu wiedzy.”
Prof. dr hab. Piotr Urbański

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Z dziejów attycyzmu

Nad stanem badań

Źródła antyczne

Wiek XVI-XVIII – wybrani autorzy

Ujęcie Kwiatkiewicza

Wybrana literatura podmiotowa

Uwagi do przekładu

Jan Kwiatkiewicz, Feniks retorów

Prześwietnemu… Panu Stefanowi z Leszna Leszczyńskiemu

DO życzliwego, a nawet i niechętnego Czytelnika

CZĘŚĆ 1. FUNDAMENTY NIEPOSPOLITEJ WYMOWY

Rozdział I. Pierwszy fundament niepospolitej wymowy: zdumiewające spostrzeżenia

1. Niepospolite myśli oparte na finezyjnie dobranych uzasadnieniach

2. Spostrzeżenia wywiedzione z paradoksów i co znakomitszych hiperboli

3. Niepospolite spostrzeżenia w oparciu o pełen uroku spór czy też niezgodę słów i rzeczy

4. Spostrzeżenia oparte o ważkie stwierdzenia i sentencje

5. Spostrzeżenia oparte o zdumiewający akumen albo rzucone tu i ówdzie argucje

6. Spostrzeżenia oparte o ukryte myśli

Dodatek. Sposoby na to, by spostrzeżenia błahe i oczywiste uczynić doniosłymi

Rozdział II. Drugi fundament niepospolitej wymowy: zdumiewająca erudycja i jej zastosowanie

1. Szczególnie wyborne sposoby erudycyjnego pisania

2. O zastosowaniu sentencji i ich tworzeniu w sposób niepospolity

Rozdział III. Trzeci fundament szczególnie niezwykłej wymowy: akumen oratorski

1.1. Reguły akuminów oratorskich

1.2. Źródła akuminów albo argucji szczególnie służących wymowie dalekiej od pospolitości

2. Cztery odmiany finezyjnej i niepospolitej wymowy

2.1. Pierwsza odmiana finezyjnej wypowiedzi: oracja

2.2. Druga odmiana finezyjnej wypowiedzi: elogium

2.3. Trzecia odmiana finezyjnej wymowy: inskrypcja

2.4. Czwarta odmiana finezyjnego stylu: dialogi

Rozdział IV. Czwarty fundament niepospolitej, szczególnie zdumiewającej wymowy: niezwykła ozdoba, jaką jest alegoria i co znakomitsze figury stylistyczne

1. Wybrane uwagi dotyczące alegorycznego stylu

2. Przykłady szczególnie zdumiewającej alegorii

3. Zdumiewająca ozdoba stylu, czyli pewne figury

Rozdział V. Piąty fundament niepospolitej wymowy: przepiękne doborowe opisy

1. Pierwszy rodzaj zadziwiającego opisu [w stylu historycznym]

2. Drugi rodzaj opisów [w stylu oratorskim]

Rozdział VI. Szósty fundament szczególnie zdumiewającej wymowy: niezwykłe afekty

1. Szczególnie zdumiewający sposób czy tez metoda rozbudzania afektów

2. Przykłady afektów łagodnych

3. Afekty gwałtowne albo pathetici

Rozdział VII. Siódmy fundament szczególnie zdumiewającej wymowy: zastosowanie niepospolitej amplifikacji

1. Niepospolita amplifikacja krótsza

2. Amplifikacja dłuższa

Rozdział VIII. Ósmy fundament dalece niepospolitej, niezwykłej wymowy: wzajemne połączenie treści i okoliczności

1. Niezwykły dobór okoliczności do pojedynczej tezy

2. Niezwykłe połączenie okoliczności pomiędzy sobą

3. Niezwykły akumen powstały z połączenia różnych treści

4. Niezwykłe tezy powstałe z połączenia różnych treści

5. Niezwykłe argumenty przydatne w uzasadnieniu tezy, powstałe z połączenia różnych treści

Rozdział IX. Dziewiąty fundament niepospolitej wymowy: wielorakie i zaskakujące rozważanie podjętego tematu

1. Liczne sposoby, które podziwiany mówca stosuje podczas argumentacji czy też omawiania tematu mowy

2. Trzynasty i czternasty sposób komponowania oracji, bardzo łatwy, efektowny i często stosowany przez podziwianych mówców

3. Ostatni sposób na to, by tok mowy, zwłaszcza panegirycznej, uczynić niepospolitym

4. Szczególnie niezwykła odmiana wymowy erudycyjnej

Rozdział X. Ostatnie fundamenty szczególnie podziwianej wymowy: okres retoryczny i znakomite decorum

1. Okres retoryczny

2. Zdumiewające decorum

CZĘŚĆ II. O ODMIANACH SZCZEGÓLNIE NIEZWYKŁEJ WYMOWY

Rozdział I. Pierwsza odmiana szczególnie niezwykłe wymowy: mowa improwizowana

1. Pochwała improwizowanej wymowy

2. Specjalne środki pomocnicze i zalecenia na potrzeby improwizowanej mowy

3. Najbardziej charakterystyczne środki pomocnicze improwizowanej mowy

4. Pokazuje się tu w praktyce, jak za pomocą sentencji o ogólnym charakterze rozwijać będące obecnie w powszechnym użyciu mowy

5. Inny szczególnie charakterystyczny środek pomocniczy improwizowanej mowy

6. Inny prosty środek pomocniczy improwizowanej mowy

7. Pozostałe środki pomocnicze improwizowanej mowy

Rozdział II. Druga odmiana wymowy wprawiającej w podziw: mowa przygotowana na każda okoliczność i występująca w rozmaitych wariantach stylu

1. [Dwa warianty wymowy przygotowanej na każda okoliczność. Wariant pierwszy]

2. Reguły i przykłady wymowy przygotowanej na każda okoliczność. [Reguła pierwsza]

3. [Reguła druga i trzecia]

4. Drugi wariant wymowy przygotowanej na każdą okoliczność: pozwala ona się wypowiadać w sposób godny pochwały za pomocą dowolnego stylu

Rozdział III. Trzecia odmiana wymowy: wymowa uczona, cechująca się nadzwyczajną ogładą

Rozdział IV. Czwarta odmiana znakomitej wymowy: mowa obywatelska albo polityczna o nadzwyczajnym charakterze

[Do Czytelnika]

Aneks: Francois Vavasseur, Do wykształconego Czytelnika

Indeks

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl