KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac02_07

Pisać poza rok 2000 : studia i szkice literackie

5.25 zł Na stanie

269 stron
ISBN: 83-7151-468-9
Rok wydania: 2002

Książka w swym tytule nawiązuje do współczesnej refleksji autotematycznej Tadeusza Różewicza. „Jest rezultatem inicjatywy Zakładu Literatury XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale gromadzi też prace historyków i teoretyków literatury spoza tego Zakładu i również z innych uczelni. Okazjonalnie wybiega poza wiek XX, zgodnie z przekonaniem, że wszystko w dziejach myśli ludzkiej ma swoje antecendencje, każde wypowiedziane zdanie zawiera w sobie kosmos znaczeniowy (…)”. Zawarte w niej studia próbują uchwycić i opisać zmiany świadomości ogólnej i literackiej, charakterystyczne dla literatury krajowej na przełomie wieków i tysiącleci. Próbują ukazać miejsce, w którym znajduje się aktualnie twórczość literacka oraz naszkicować perspektywy jej dalszego rozwoju. Na wielogłosowy bilans literatury polskiej złożyły się m.in. wypowiedzi Eugeniusza Czaplejewicza, Mieczysława Dąbrowskiego, Tadeusza Drewnowskiego, Hanny Gosk, Edwarda Kasperskiego, Andrzeja Lama, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Jerzego Święcha i Zofii Zarębianki.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl