KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
płeć okładka

Płeć w polszczyźnie

21.00 zł

128 stron
ISBN: 978-83-65667-94-6
Rok wydania: 2019
Oprawa: miekka

„Tematem książki jest leksem płeć we współczesnej polszczyźnie. Choć zainteresowanie samym fenomenem płci towarzyszy językoznawstwu od dłuższego czasu, to głównymi jego przejawami są analizy prowadzące do ustalenia zależności rozmaitych zjawisk językowych (m.in. rodzaju gramatycznego, modeli gramatycznych) od płci właśnie. Pośród licznych opracowań próżno zatem szukać takich, które obejmowałyby swą naukową refleksją naturę samego leksemu – jego etymologii, semantyki oraz użycia w tekstach. Dlatego celem niniejszego opracowania jest opis wymienionych zagadnień i – w związku z tym – próba ustalenia rozumienia płci w języku ogólnym.”

Z Wprowadzenia

płeć rec

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Stanowisko metodologiczne

Materiał językowy

Płeć w słownikach języka polskiego

Pochodzenie słowa

Płeć a cielesność

Płeć, czyli kobieta lub mężczyzna

Nijaki – nie wiadomo jaki

Płeć w języku ogólnym

Płeć w języku potocznym

Myślenie potoczne

Kategoryzacja płci

Odmienność płci i budujące ją różnice

Wojna płci

Bezpłciowy

Płeć w języku naukowym

Płeć w naukach przyrodniczych

Płeć w  naukach społecznych

Kolonizacja dyskursu

Potoczność a naukowość

Miejsce leksemu płeć w zróżnicowaniu odmian języka polskiego

Kolonizacja dyskursu

Podsumowanie

Bibliografia

Summary

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl