KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Porównawcza analiza gniazdowa wybranych leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie“ został dodany do koszyka.
dyd23

Poetyka teksty Tom I

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

489 stron
ISBN: 83-89663-57-0
Rok wydania: 2006

Dwuczęściowa antologia tekstów z poetyki gromadzi artykuły z zakresu budowy i kompozycji tekstów literackich, których znajomość obowiązuje studentów wydziałów filologicznych. Obejmują one zakres materiału egzaminacyjnego na wszystkich typach studiów polonistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuły te nie tylko wykraczają poza informacje zawarte w podręcznikach i wydawnictwach słownikowo-encyklopedycznych, ale przede wszystkim uświadamiają złożoność ujęć podawanych w tych ostatnich tonem rozstrzygającym.

Pokazują kontrowersyjność najprostszych, wydawałoby się, rozwiązań (dla przykładu – dotyczących rozróżnienia wiersza i prozy oraz wiersza i liryki, definicji metafory bądź ironii i ich miejsca pośród innych środków stylistycznych, klasyfikacji systemów wersyfikacyjnych, określenia uczestników komunikacji literackiej, opisania specyfiki języka w różnych odmianach tekstów, a także takich elementarnych pojęć, jak fabuła, narracja, bohater, czas, przestrzeń itd.). Dyskusyjność, którą dobrze wydobywają poszczególne studia, reprezentujące, trzeba dodać, tyleż klasykę badań literackich (jak te autorstwa Michała Bachtina, Romana Ingardena, Marii Renaty Mayenowej czy Włodzimierza Proppa), ile poszukiwania nowsze i najnowsze (Stanisława Balbusa, Teresy Dobrzyńskiej, Umberta Eco, Lucylli Pszczołowskiej – by na tej niepełnej liście autorów poprzestać), łączy się z tym, że analizy są przeprowadzane na obszernym materiale historycznoliterackim. Ten zaś wy-musza niejako rewizję rozwiązań modelowych. Studia uświadamiają zresztą także sam, podstawowy przecież dla poetyki, problem relacji pomiędzy literackim materiałem empirycznym i jego, właściwym poetyce właśnie, modelowaniem.

tagi

Możesz lubić także…

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl