KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
pokaż całemu światu

„(…) Pokaż całemu światu, że mnie cokolwiek kochasz…”

21.00 zł Na stanie

196 stron
ISBN: 978-83-65667-02-1
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

„(…) Pokaż całemu światu, że mnie cokolwiek kochasz…”

O sposobach wyrażania uczuć w listach Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłowej do męża Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”

 

„Niniejsza praca jest zmienioną wersją pracy magisterskiej podejmującej próbę analizy wybranych listów miłosnych Franciszki Urszuli Radziwiłłowej pisanych do męża, Michała Kazimierza Radziwiłła w czasie ich 28-letniego małżeństwa; listów badanych pod kątem wpisanej w nie strategii wyrażania uczuć, a także swoistej ich polifoniczności.

Przedmiotem badań stał się wybrany fragment korespondencji, obejmujący dwadzieścia lat małżeństwa, z bardzo obszernego, bo liczącego około tysiąca trzystu epistoł, korpusu listów księżnej Franciszki Urszuli Radziwiłłowej do męża. W rozważaniach zostały uwzględnione i późniejsze, powstające po 1745 roku listy, w znakomitej większości jednak niedatowane, usytuowane w zbiorze epistolarnym między tymi z roku 1745 a tymi z 1750.”

Ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Rozdział I

Zarys sylwetki księżnej

Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa – pisarka totalna. Diarusz Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”. Du mariage, Punkta dla każdej żony, jaki wzgląd ma mieć na męża oraz Respons od żony mężowi

„(…) Kiedy wola Boża co dyryguje, to się od niej wykręcić nie można”. Kręta droga do mariażu

Specyfika i rozwój listu miłosnego na przestrzeni wieków

Rozdział II

Struktura mozaikowa – wokół problematyki listów Franciszki Urszuli Radziwiłłowej do męża

Przestrzeń intymna. W kręgu uczuć

Między konwencją a uczuciem – listowne intytulacje

Bóg mi świadkiem… – w kręgu wartości religijnych

Szlachetne zdrowie…

Przestrzeń domowa. Macierzyństwo

Domowe interesa

„To wszystko Ks. Jej Mości Matki sprawka…” – konflikty rodzinne

Przestrzeń publiczna

Appendix. Kilka uwag o grafii autorskiej

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Index

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl