KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac02_02

Polonistyczne spotkania. Tybinga: studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach literackich przełomu XIX i XX wieku

10.50 zł Na stanie

151 stron
ISBN: 83-87608-23-8
Rok wydania: 2002

Książka zawiera materiały z naukowego spotkania polonistów i komparatystów z uniwersytetów: Tybingi i z Warszawy, m.in.: W. Dudzika, „Tybinga – duchowe centrum Szwabii”; J. Wertheimera, „Stanisław Przybyszewski – im Sog der Dekadence”; B. Essela, „Symbolismus In Polen: Młoda Polska”; G. P. Bąbiaka, „”Chimera” i periodyki niemieckiego modernizmu”; E. Misiewicza, „Stanisław Wyspiański und das Monumentaltheater”; D. Knysz-Tomaszewskiej, „Impresjonistyczne obrazowanie w prozie polskiej przełomu XIX i XX wieku. Rekonesans badawczy”; E. Szymanisa, „Modernistyczna interpretacja naturalizmu w „Chłopach” W. Reymonta”; A. Werbergera, „Stefan Georgie und Wacław Rolicz-Lieder – Anmerkungen zu einer exemplarischen Freundschaft um 1900”; M. J. Olszewskiej, „Dramaty chłopskie J. Kasprowicza i G. Hauptmana”; W. Rzońcy, „”Hymny” Kasprowicza i ekspresjonizm niemiecki”; N. Koestler, „Janusz Korczak und die Dekadent”; R. D. Kluge, „Symbolismus und Avantgarde – theoretische Uberlegungen”; J. Zacharskiej, „Od damy do baby. Obraz kobiety w twórczości najwybitniejszych poetek polskich XX wieku”; W. Dudzika, „Neo- (nie: post) modernistyczna maska pewnego polskiego dramatopisarza współczesnego”; P. Lehra-Spławińskiego i innych.

Publikacja zawiera ilustracje.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl