KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
okł Frick

Polska philologia sacra w czasach reformacji i kontrreformacji

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

291 stron
ISBN: 978-83-65667-77-9
Rok wydania: 2018
Oprawa: miekka

Polska philologia sacra w czasach reformacji i kontrreformacji. Kilka kart z historii sporów wyznaniowych (1551-1632)

Studia o Literaturze Dawnej pod redakcją Romana Krzywego
Tom VII

„Niniejsze studium stanowi analizę opinii wyrażanych przez orędowników reformacji i kontrreformacji w Polsce na temat tłumaczenia i interpretacji Pisma Świętego w języku polskim1. Obiera sobie zatem za temat lokalną debatę nad kwestią dyskutowaną w tym czasie w całej Europie: czy i w jaki sposób tłumaczyć Biblię na języki wernakularne poszczególnych narodów bądź grup etnicznych. Praca ta skupia się na drukowanych Bibliach i Nowych Testamentach, które ukazały się na przestrzeni około osiemdziesięciu lat nakładem rywalizujących ze sobą wyznań. (…)

Książka rozpoczyna się od omówienia pierwszego kompletnego Nowego Testamentu, jaki ukazał się w języku polskim – jest to wersja luterańska wydrukowana w Królewcu w latach 1551-1553, kończy się natomiast omówieniem ostatniego przekładu Pisma Świętego wydrukowanego w okresie uwzględnionych w książce sporów wyznaniowych, czyli kalwińskiej Biblii gdańskiej z 1632 r. (…)

Niniejsze studium koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach filologicznych: na przyswajaniu i zastosowaniu określonych technik w celu ustalenia tekstu źródłowego oraz na opracowywaniu metod jego przekładu na język polski. (…)

Ogólnie rzecz ujmując, nacisk położono na dialogiczny charakter omawianych tekstów. Stąd też każdy rozdział zawiera analizę konkretnej polemiki.”

Z Wprowadzenia

 

SPIS TREŚCI:
„Polska philologia sacra” – trzydzieści lat później
Wprowadzenie
I. Nowy Testament Stanisława Murzynowskiego(1551-1553)
II. Polemika Hozjusza z Fryczem 1558-1559)
III. Druki Mikołaja Szarffenbergera (1556-1577)
IV. Biblia brzeska (1563)
V. Filologia biblijna Szymona Budnego (1572-1589)
VI. Nowy Testament Marcina Czechowica (1577)
VII. Filologia biblijna Jakuba Wujka (1593-1594)
VIII. Co Stanisław Grodzicki pisał o Jakubie Wujku? (1592)
IX. Polemika Czechowica i Łaszcza (1594-1597)
X. Biblia Jakuba Wujka (1599)
XI. Rakowski Nowy Testament (1606)
XII. Gdański Nowy Testament (1606)
XIII. Biblia gdańska (1632)
Podsumowanie
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks osobowy

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl