KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
czasowniki okładka

Polskie czasowniki nakłaniania jako nazwy tzw. czynności perlokucyjnych

21.00 zł Na stanie

184 stron
ISBN: 978-83-65667-55-7
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

„Cel tej pracy jest dwojaki: po pierwsze, doprecyzowanie Austinowskiego pojęcia perlokucji, które w literaturze przedmiotu jest wielorako interpretowane i po drugie, przeanalizowanie grupy polskich czasowników mówienia, które w swoim znaczeniu mają informację o perlokucji, tj. o osiągnięciu zamierzonych skutków perlokucyjnych w odbiorcy, polegających na powstaniu w nim określonej postawy mentalnej i wolitywnej. Takie zadanie wymagało sprecyzowania rozumienia czasownika nakłaniania z jednej strony i uściślenia pojęcia perlokucji z drugiej strony.

Praca dotyka więc bardzo szeroko dyskutowanej w  literaturze, nie tylko językoznawczej, problematyki wpływania jednych osób na drugie, mianowicie nakłaniania (perswazji).”

Ze Wstępu

 

SPIS STREŚCI
Wstęp

Część I Problem tzw. czynności perlokucyjnych w strukturze aktu mowy

1. Aspekt perlokucyjny aktu mowy w ujęciu Austina

1.1. Trójpoziomowy model aktu mowy

1.2. Poziom illokucyjny aktu mowy: cele i skutki illokucyjne

1.3. Poziom perlokucyjny aktu mowy: cele i skutki perlokucyjne

2. Różne rozumienie aspektu perlokucyjnego aktu mowy w myśli poaustinowskiej

2.1. Kontrowersje wokół celów i skutków perlokucyjnych

2.2. Perlokucja w ujęciu Gainesa i Davisa oraz krytyka tej koncepcji przez Gu

2.3. Próby wykorzystania pojęcia perlokucji w analizie zachowań mownych

3. Jak badać perlokucyjny aspekt aktu mowy?

CZĘŚĆ II Czasowniki perlokucyjne jako podstawa opisu aspektu perlokucyjnego aktu mowy

1. Pojęcie czasownika perlokucyjnego – uściślenie terminu

Czasownik perlokucyjny w literaturze przedmiotu

Inspiracje Austinowskie

1.3. Eksplicytna formuła performatywna a własności czasowników perlokucyjnych

2. Odróżnianie czasowników perlokucyjnych od illokucyjnych

2.1. Testy odróżniające znane w literaturze przedmiotu

2.2. Czasowniki illokucyjne i perlokucyjne wobec negacji

2.3. Pytanie o sposób osiągania skutku perlokucyjnego

2.4. Sygnały dotyczące reakcji adresata

3. Typy czasowników perlokucyjnych. Kwestie dyskusyjne

3.1. Trzy podzbiory czasowników perlokucyjnych

3.2. Wolitywne czasowniki perlokucyjne

Część III Polskie czasowniki nakłaniania jako wolitywne czasowniki perlokucyjne

1. Problem z wyodrębnieniem pola polskich czasowników nakłaniania

1. 1. Czasowniki nakłaniania w literaturze przedmiotu

1.2. Zarys pola perlokucyjnych czasowników nakłaniania. Główne składniki znaczenia

1.3 Jak opisywać perlokucyjne czasowniki nakłaniania?

2. W  poszukiwaniu modelu sytuacji nazywanych przez perlokucyjne czasowniki nakłaniania

2.1. Czasowniki nakłaniania bez oceny zewnętrznego obserwatora

2.1.1. Czasowniki nazywające sytuacje nakłaniania z  dwoma osobowymi uczestnikami

2.1.2. Czasownik referujący sytuację nakłaniania w relacji do trzech osobowych uczestników – zbuntować / buntować

2.2. Czasowniki z oceną zewnętrznego obserwatora sytuacji namawiania (podjudzić i in.)

Zakończenie

Bibliografia

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl