KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac00_05

Porządek linearny składników zdania elementarnego w języku polskim

5.25 zł Na stanie

166 stron
ISBN: 83-7151-342-9
Rok wydania: 2000
Oprawa: miekka
Wydawnictwo: Elipsa

W pracy podjęto zagadnienie uporządkowania linearnego składników zdania elementarnego, tj. frazy finitywnej i fraz wymaganych. Autorka wprowadza rozróżnienie na szyk (uporządkowanie pragmatyczne, tematyczno-rematyczne), układ wyrazów (uporządkowanie pragmatyczne, konwencjonalne, typowe) i porządek linearny (fenomen powierzchniowoskładniowy).

W pierwszej części pracy przedstawiono analizę niewielkiego korpusu anotowanych morfo-syntaktycznych zdań z korpusu „Słownika frekwencyjnego Polszczyzny Współczesnej” (prace te wykonano w ramach grantu kierowanego przez prof. M. Świdzińskiego), omawiając typowe uporządkowania pięciu stylów polszczyzny. W badanej próbie wyróźniono 83 konfiguracje. Z danych tych wynika, że typowy dla polszczyzny jest układ Vo, a następnie SVO.

Część druga poświęcona jest ograniczeniom porządku linearnego. Autorka rozważa zdania pytajne, negację, własności klityk, haplologię, własności form analitycznych, ograniczenia wewnątrz fraz składnikowych i ograniczenia pozycji fraz składnikowych. Podejmuje też zagadnienie homonomii składniowej proponując rozróżnienie homonimii całkowitej i częściowej oraz ustalenie stopnia jej zagłębienia. Kolejnym zagadnieniem jest nieciągłość fraz składnikowych. Autorka rozważa różne typy nieciągłości, związane z przeplataniem i wstawianiem fraz wymaganych, bierze też pod uwagę nieciągłość.

tagi

Możesz lubić także…

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl