KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
large_PF_65

Prace Filologiczne Tom LXV (65) 2014

43.20 zł Na stanie

458 stron
ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2014
Oprawa: miekka

Spis treści:

 • Od redakcji
 • Krzysztof Bogacki, Ewa Gwiazdecka; Słowniki polskie dla platformy NooJ
 • Renata Bronikowska, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek; Problemy opisu nazw geograficznych w słowniku morfologicznym (na podstawie prac nad PoliMorfem)
 • Jarosław Charkiewicz; Nazewnictwo prawosławnych świętych w języku polskim
 • Stanisław Cygan; Hiperpoprawność językowa w gwarach polskich
 • Magdalena Danielewiczowa; Zgoła wśród rzeczy podobnych
 • Ewa Drzazgowska; Indyjskie dyskusje wokół inwariancji i pierwotnie bilateralnego charakteru wyrażenia
 • Piotr Fliciński; Słownik wariancji tekstowej frazeologizmów – projekt leksykograficzny
 • Cecylia Galilej; Pastorałka w ujęciu genologicznym na przykładzie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.)
 • Kwiryna Handke; Przedrostkowe formy nominalne w listach Elizy Orzeszkowej
 • Marcin Jakubczyk; O odnalezionym budapeszteńskim fragmencie Słowarza z 1532 roku
 • Barbara Jasińska; Jakie są różnice w napisach na grobach dzieci i osób dorosłych? Próba językowego opisu wybranych inskrypcji
 • Halina Karaś; Z dziejów Słownika wyrazow obcego a mniej jasnego pochodzenia… Jana Karłowicza. Rękopis a druk
 • Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej; Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r. Perspektywy i problemy
 • Alina Kępińska; Komputerowe narzędzia w pracy historyka języka na przykładzie badania partykuł wzmacniających
 • Monika Kresa; Gwara w filmie i serialu fabularnym – perspektywy badawcze
 • Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś. Danuta Skowrońska, Robert Wołosz; Korpus polszczyzny XIX wieku – od mikrokorpusu do korpusu średniej wielkości
 • Ewelina Kwapień; Leksykon polszczyzny XIX wieku – potrzebny, pożyteczny, realny?
 • Barbara Linsztet; Cechy składniowe i semantyczne leksemu całkiem
 • Krzysztof Nowak; Słownik łaciny średniowiecznej w Europie: wyzwanie czy mrzonka?
 • Tomasz Nowak; Co językoznawca może (po)wiedzieć o prawdzie? Analiza semantyczna jednostki jest prawdą, że p
 • Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska; O frazeologii w nieukończonym Słowniku języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego
 • Lidia Przymuszała; O postulatach gwarowego słownika frazeologicznego w układzie semantycznym
 • Janusz Rieger; Z historii Komitetu Językoznawstwa PAN (1952–2002)
 • Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak; Rzecz o nieobecnych. O słownikach polskiego języka migowego
 • Ewa Siatkowska; Obraz śmierci w paralelnych średniowiecznych utworach: polskim De morte prologus i czeskim Rozmlauvani člověka se smrti
 • Agnieszka Słoboda; Oddziaływanie łaciny i czeszczyzny na składnię liczebników w średniowiecznej polszczyźnie
 • Jadwiga Waniakowa; Nieistniejący słownik polskich gwarowych nazw roślin, czyli o niektórych problemach gwarowej leksykografii
 • Bogusław Wyderka; Zapożyczenia niemieckie w gwarach śląskich
 • Piotr Zbróg; Składnia grup z podstawą miasto w polszczyźnie do 1939 roku
 • Piotr Żmigrodzki; Prywatny leksykon wspołczesnej polszczyzny – zapomniany słownik okresu przełomu

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl