KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
PF_T67-f7e59c7d

Prace Filologiczne Tom LXVII (67) 2015

43.20 zł Produkt chwilowo niedostępny

376 stron
ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2015
Oprawa: miekka

   • Od redakcji
   • Dorota Adamiec

Kryteria doboru tekstów do elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII I XVIII w. (do1772 r.)

   • Neil Bermel, Luděk Knittl, Jean Russell

Od standaryzacji do normy

 

   • Renata Bronikowska

Możliwości przeszukiwania korpusu barokowego – cele i założenia

 

  • Adrian Czardybon, Christian Horn

Anotacja podobnych cech w językach niespokrewnionych. Adaptacja i modyfikacja w języku polskim procedur anotacji typów niemieckich rzeczowników

  • Piotr Garbacz

NALS – Nordic Atlas Of Language Structures: nowe izoglosy w dialektach skandynawskich?

  • Elżbieta Hajnicz, Bartłomiej Nitoń, Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski, Marcin Woliński

Internetowy słownik walencyjny języka polskiego oparty na danych korpusowych

  • Milena Hebal-Jezierska

O znaczących konstrukcjach gramatyczno-leksykalnych w badaniach korpusowych nad wizerunkami narodowości – studium pilotażowe

  • Elżbieta Kaczmarska

W poszukiwaniu znaczenia czasowników wyrażających stany psychiczne. Analiza czeskich czasowników i ich polskich ekwiwalentów – próba implementacji wybranych teorii lingwistycznych (walencja, gramatyka przypadków głębokich, pattern grammar, lingwistyka kognitywna)

  • Elżbieta Kaczmarska, Alexandr Rosen, Jirka Hana, Barbora Hladká

Syntaktyczno-semantyczna analiza argumentów jako metoda ustalania ekwiwalentów czeskich i polskich czasowników wyrażających stany psychiczne

  • Anna Kisiel

Korpusowe badania nad metatekstem. Problem homografii

  • Ewa Konefał

Narodowy korpus języka rosyjskiego jako źródło informacji o leksemach partykułowych

  • Michal Křen

Czeskie spójniki warunkowe: badanie tendencji rozwojowych na podstawie korpusu

  • Paulina Łazarewicz

Czego nie można się dowiedzieć o czasownikach z korpusów języka polskiego?

  • Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski

Skoordynowany rozwój zasobów językowych: bank struktur języka polskiego

  • Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Hana Skoumalová

Anotacja czeskiego banku drzew

  • Vladimír Petkevič, Hana Skoumalová

Wykorzystanie słowników walencyjnych w tworzeniu wielkiego czeskiego banku drzew

  • Katarzyna Rogalska

Studium korpusowe eliptycznego zdania składowego rozpoczynającego się od when

  • Dorota Sieroń

Wpływ budowy korpusu na ilościowe wyniki korpusowych badań gramatycznych

  • Karolína Skwarska

Opis leksykograficzny syntaktycznych i semantycznych cech czasowników w języku czeskim, polskim i rosyjskim. Na przykładzie czasowników percepcji

  • Piotr Żmigrodzki

Narodowy korpus języka polskiego – z punktu widzenia leksykografa. Uwagi i postulaty w związku z pracą nad Wielkim Słownikiem Języka Polskiego PAN

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl