KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
problemy polskiej normy

Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

262 stron
ISBN: 978-83-65667-95-3
Rok wydania: 2019
Oprawa: miekka

„Dyskusje wokół polskiej normy językowej i kodyfikacji toczą się od bardzo dawna. W wieku XX i XXI przybrały na sile. Rytm polemik wyznaczany jest przez różne uwarunkowania wewnętrznojęzykowe i zewnętrznojęzykowe. Ważnym czynnikiem wywołującym i ogniskującym obecnie rozważania specjalistów jest edycja kolejnego, naukowego opisu stanu normy. Wiąże się to z tradycją ukształtowaną w ciągu ostatnich stu lat polskiej lingwistyki. (…)
Postanowiliśmy zaproponować językoznawcom synchronistom włączenie się do ponawianej sukcesywnie od dziesięcioleci dyskusji o polskiej normie językowej i kodyfikacji. Ponieważ punktem wyjścia dla niej nie mogło być w pełni aktualne dzieło ortoepiczne, gdyż ostatnie opublikowano — jak wiadomo — w 2004 roku, poprosiliśmy znanych badaczy o przyjęcie założenia, że ich rozważania dotyczą projektowanego słownika normatywnego. Okazało się to dobrym pomysłem, który właściwie ukierunkował podjętą refleksję. Autorzy nie tylko odnieśli się w książce do najważniejszych zagadnień poszczególnych norm cząstkowych, ale jednocześnie spojrzeli na skomplikowaną problematykę pod kątem ewentualnego opisu leksykograficznego. O wypowiedzenie się w kwestiach normatywno-kodyfikacyjnych zwróciliśmy się zarówno do specjalistów w zakresie kultury języka, jak i do lingwistów przyjmujących bardziej opisowy punkt widzenia (a czasami łączących oba punkty widzenia) i zajmujących się morfologią, składnią, leksykologia i onomastyką.”

(Ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I: WOKÓŁ NORMY JĘZYKOWEJ — W PERSPEKTYWIE DAWNYCH LEKSYKONÓW ORTOEPICZNYCH I NOWOCZESNEGO SŁOWNIKA POPRAWNOŚCIOWEGO 
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Leksykograficzno-normatywistyczne spojrzenie na słowniki poprawnej polszczyzny
Mirosław Bańko, Czego oczekiwać od nowego słownika poprawnej polszczyzny?
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Jarosław Liberek, Nowoczesny słownik poprawnej polszczyzny — wyzwania, plany, wątpliwości, nadzieje
Jarosław Liberek, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Norma językowa jako obiektywny fakt społeczny. Uwagi polemiczne w kontekście koncepcji Ferdynanda de Saussure’a
Katarzyna Kłosińska, Norma językowa w czasach „końca społeczeństw”. Ku „archipelagowi normatywnemu”
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Związki frazeologiczne jako obiekty opisu w słownikach poprawnościowych
Iwona Burkacka, Norma słowotwórcza współczesnej polszczyzny w ujęciu teoretycznym i w praktyce
Mariusz Rutkowski, Wojciech Włoskowicz, Zagadnienia poprawności nazw własnych w świetle pojęcia normy onimicznej
Magdalena Derwojedowa, Norma fleksyjna współczesnej polszczyzny w ujęciu teoretycznym i w praktyce
Małgorzata Gębka-Wolak, Norma składniowa współczesnej polszczyzny w ujęciu teoretycznym i w praktyce

CZĘŚĆ II: INSPIRACJE
Jerzy Pelc, Dwa pojęcia normy a poprawność
Mirosław Bańko, O normie i błędzie
Włodzimierz Gruszczyński, Jeszcze raz o systemie, normie i uzusie
Andrzej Markowski, Norma językowa w polskich pracach normatywnych w pierwszej połowie XX wieku
Ewa Kołodziejek, Koncepcje normy językowej i kodyfikacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku

 

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl