KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac06_13

Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego

10.50 zł Na stanie

232 stron
ISBN: 83-89663-42-2
Rok wydania: 2006

Rozprawa habilitacyjna poświęcona jest zagadnieniu nauczania kultury w procesie glottodydaktycznym. Język polski jako obcy nie doczekał się jeszcze systemowego opracowania tej kwestii. Występująca w nim przestrzeń kulturowa nie stanowi jednolitej substancji, dającej się metodycznie rozpoznać, a tym samym jednoznacznie scharakteryzować. W materiałach przeznaczonych do nauki polszczyzny cudzoziemców znaki kultury są obecne powszechnie, co nie znaczy jednak, że ta obecność stanowi efekt zawsze świadomych zamysłów autorskich. Zarówno w warstwie samego języka, jak i poprzez fakty pozajęzykowe, napotykamy obszary i inwentarze pojęć kulturowych, które raz układają się w zamknięte całości, mające stanowić przemyślany wykład o kulturze narodu posługującego się nauczanym językiem, innym razem zaś jawią się zupełnie niezamierzone, by nie rzec – przypadkowe. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania mające określić zasady współwystępowania języka i kultury w glottodydaktyce języka polskiego. Próbuje nie tylko opisać i nazwać istniejącą tam przestrzeń kulturową, ale również określić jej status. Analizie poddane zostały tu liczne podręczniki, materiały uzupełniające, wybory i antologie tekstów, zarówno dawne, jak i współczesne. W pracy podjęto polemikę z wieloma badaczami omawianego problemu. Widoczna w książce próba steoretyzowania doświadczeń obudowana została zarówno antropologiczną, jak i językoznawczą literaturą przedmiotu. Istotny jest tu przegląd sposobów obecności kultury w nauczaniu języka. Wskazuje on na tradycyjne ujęcia językoznawcze, gdzie cały układ relacji języka i kultury zostaje zdominowany przez kategorie lingwistyczne. W tym wszystkim rozpoznawany zostaje obszar umożliwiający zapoznanie się z inną rzeczywistością kulturową.

(Z Podsumowania)

tagi

UWAGA! W czerwcu 2020 rozpoczyna się remont w siedzibie pomieszczeń księgarni. Zamówienia złożone i opłacone w tym czasie będą realizowane z opóźnieniem. Utrudnienia potrwają do września. Bardzo przepraszamy za niedogodności.