KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
latin

Raising under Control: the Case of Latin

5.25 zł Na stanie

306 stron
ISBN: 83-87608-99-8
Rok wydania: 2003

Analiza łacińskich konstrukcji bezokolicznikowych została przeprowadzona z punktu widzenia aktualnego stanu teorii generatywnej pod kątem teorii kontroli. Uwzględniono również propozycje dotyczące miejsca i roli komponentu morfologicznego (Distributed Morphology). Wśród proponowanych w nowszej literaturze przedmiotu hipotez dotyczących zjawiska kontroli na szczególną uwagę zasługują propozycje dążące do redukcji zjawiska do mechanizmów obecnych niezależnie w składni i eliminacji z UG osobnego modułu dedykowanego wyłącznie kontroli; szczególne miejsce zajmuje tu ze względu na zakres i stopień szczegółowości teoria Hornsteina (Move! A minimalist theory of construal, OUP 2000). Hipotezy takie wpisują się w ogólną tendencję do eliminacji modułów z UG i zastąpienia ich mechanizmami ogólnie dostępnymi w procesie derywacji (np. w odniesieniu do teorii wiązania lub resumpcji). Badanie adekwatności teorii Hornsteina w odniesieniu do łacińskiego materiału składniowego wykazuje konieczność rewizji przyjętych przez niego założeń dotyczących mechanizmów derywacyjnych (w zakresie operacji elementarnych, przydzielania przypadka etc.); przede wszystkim jednak zasadniczo sugeruje prawidłowość ogólnego założenia teoretycznego. Zasadniczej rewizji poddana jest zatem nie tylko tradycyjna taksonomia łacińskich struktur bezokolicznikowych, ale także propozycje ich analizy prezentowane w literaturze przedmiotu w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Proponowana jest także odmienna analiza semantycznych własności łacińskiego bezokolicznika oraz zjawiska prolepsy.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl