KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac01_10

Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wileńszczyźnie

5.25 zł Na stanie

162 stron
ISBN: 83-7151-394-1
Rok wydania: 2001

„Rozprawa Ireny Masojć, która jest pracownikiem Katedry Filologii Polskiej Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, (…) zawiera opis charakterystycznych cech systemu gramatycznego regionalnej odmiany języka polskiego na Wileńszczyźnie, ściślej – jej wariantu kulturalnego. Szczególnie istotne w tym opisie są trzy kwestie: 1. dotyczy on języka stosowanego współcześnie; 2. obejmuje zagadnienia funkcjonowania wariantu oficjalnego (starannego); 3. odnosi się do podstawowego kodu porozumiewania się warstwy wykształconej zbiorowości polonocentrycznej na Wileńszczyźnie. Tym samym praca Ireny Masojć sygnalizuje nowy zakres badań, które bez wątpienia zasługują na kontynuowanie.”

(Ze „Wstępu” St. Dubisza)

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl