KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej“ został dodany do koszyka.
prac08_13

Rozmaitości językoznawcze 2

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

180 stron
ISBN: 978-83-89663-73-3
Rok wydania: 2008
Oprawa: miekka

Rozmaitości językoznawcze 2 powstały z okazji 5. rocznicy utworzenia Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tom zawiera materiały z okolicznościowej sesji Z języka wszystko pochodzi… zorganizowanej w grudniu 2005 roku oraz inne teksty członkiń Koła.

W prezentowanej publikacji, podobnie jak w poprzedniej (Warszawa 2005), znalazła swoje miejsce tytułowa rozmaitość. Artykuły poświęcone są zagadnieniom z zakresu semantyki, kultury języka, składni, socjolingwistyki, etymologii. Rozpiętość tematyczną wyznaczają zainteresowania naukowe autorek.

W pierwszym tomie Rozmaitości językoznawczych wiele tekstów – nierzadko iuweniliów – powstało na podstawie doświadczeń gromadzonych przy okazji pisania prac licencjackich. Publikacja prezentowana obecnie zawiera już w większości teksty doktorantek. Widać tu dojrzałość i rozwój, jakie nastąpiły na drodze naukowej, oraz krystalizowanie się zainteresowań i potwierdzanie wcześniejszych wyborów.

Spis treści

 • Wystąpienie prof. dra hab. Stanisława Dubisza, Dziekana wydziału Polonistyki UW podczas otwarcia sesji „Z języka wszystko pochodzi…”
 • Magdalena Majdak 5 lat istnienia Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego (2000-2005)
 • Marlena Bartczak Co teksty prasowe mówią o wartościach? Analiza aksjologiczna artykułów społecznych tygodnika „Polityka”
 • Karolina Bielenin Sytuacja językowa we współczesnej Republice Macedonii. Przykład gminy Centar Župa / Merkez Jupa.
 • Joanna A. Bilińska Opis programu Kolokacje i możliwości jego wykorzystania
 • Kamila Gądek Rola klasyfikatorów w językowej kategoryzacji świata
 • Maria Głąbska Metafory ‘miłości’ w tekstach Jeremiego Przybory (ujęcie kognitywne)
 • Celina Heliasz Czasowniki taić [coś] przed [kimś] i zataić [coś] przed [kimś] we współczesnej polszczyźnie. Analiza semantyczna
 • Bożena Itoya Działalność instytucji kodyfikujących współczesny język czeski, górnołużycki i litewski
 • Aleksandra Krawczyk Problemy etymologizacji zapożyczeń w gwarze kresowej (na przykładzie Maćkowiec na Podolu)
 • Magdalena Majdak Łużycko-polskie spotkanie na szlaku tradycji
 • Magdalena Stosio Profile pojęcia uśmiech we współczesnym języku polskim
 • Natalia Urbańczyk-Adach Homonimia wewnątrzparadygmatyczna rzeczowników czeskich i polskich a homonimia składniowa
 • Ewa Zegler Cechy składniowe i semantyczne parentetycznych partykuł frazeologicznych prawdę mówiąc, prawdę powiedziawszy, prawdę rzekłszy
 • Agnieszka Ewa Zygmunt Język komunikacji przez Internet – studium przypadku

ANEKS

 • Spis członków JKN UW (2000-2005)
 • Zarządy Koła
 • Referaty członków JKN UW wygłoszone na konferencjach studenckich (2000-2005)
 • Tematy spotkań
 • Zdjęcia

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl