KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac04_24

Ścieżki filologii : polonistyka na przełomie wieków w Nowej Europie

5.25 zł Na stanie

198 stron
ISBN: 83-89663-36-8
Rok wydania: 2004

Ścieżki filologii : polonistyka na przełomie wieków w Nowej Europie : Majowe Spotkanie Polonistów i Slawistów Zagranicznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 7-11 maja 2002.

Artykuły zawarte w tym tomie są efektem konferencji międzynarodowej pod znamiennym tytułem Polonistyka na przełomie wieków w Nowej Europie. Wśród gości znaleźli się badacze z Czech, Francji, Węgier, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, jak również uczeni z Warszawy, a przebywający czasowo na uniwersytetach zagranicznych.

Zasadniczym tematem przewijającym się przez serię konwersatoriów, wykładów i dyskusji było rozpoznanie współczesnej kondycji nauk filologicznych, a więc zarówno nauki o literaturze, nauki o języku, jak też szeroko pojętej komparatystyki. Myślą przewodnią tego spotkania był nie tylko aktualny stan badań polonistycznych w Europie, ale także rozpoznanie sytuacji tej nauki w czasach współczesnych. Różnorodność koncepcji metodologicznych prezentowanych w czasie konferencji odpowiadała szerokości horyzontów, które stają obecnie przed badaniami filologicznymi (co znalazło niewątpliwie swoje odzwierciedlenie w niniejszym tomie).

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl