KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac07_17

Scripta manent : świadomość twórcza pisarzy epok dawnych : praca zbiorowa

21.00 zł Na stanie

203 stron
ISBN: 978-83-89663-03-0
Rok wydania: 2007

Świadomość twórcza pisarzy epok dawnych
SEMINARIA STAROPOLSKIE TOM II

W niniejszym tomie przedstawione zostały artykuły z dziedziny historii literatury i kultury polskiej od średniowiecza do baroku. Publikacja zawiera wyniki badań na temat samoświadomości twórczej polskich pisarzy dawnych. Znalazły się tu artykuły na temat: twórczości Jana Długosza, Kaspra Miaskowskiego, Alberta Inesa oraz dotyczące świadomości autora i tłumacza w świetle analizy porównawczej listów dedykacyjnych Il libro del Cortigiano Baldassarra Castiglionego i „Dworzanina polskiego” Łukasza Górnickiego, a także badań nad zbiorami staropolskich mów weselnych oraz poświęcone odczytaniu „Pieśni nad pieśniami” przez karmelitanki.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl