KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
semantyka

Semantyka bólu we współczesnej polszczyźnie

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

204 stron
ISBN: 978-83-64111-53-2
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

„Prezentowana monografia jest próbą semantycznego opisu wyrażeń językowych przywołujących pojęcie ‚ból’ we współczesnej polszczyźnie. (…) Nadrzędnym celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie lingwistycznego ujęcia sytuacji doświadczania przez kogoś bólu fizycznego. (…)

Zasadniczym źródłem kontekstów, na podstawie których weryfikuję dane słownikowe, jest podkorpus zrównoważony Narodowego Korpusu Języka Polskiego, obejmujący 300 milionów wyrazów tekstowych, czyli ok. 250 milionów słów rozumianych tradycyjnie. (…) W poszukiwaniu interesujących mnie form i połączeń wyrazowych, których nie notuje korpus, sięgam do przykładów wyekscerpowanych za pomocą przeglądarki internetowej Google. Są to przede wszystkim autentyczne (i anonimowe) wypowiedzi użytkowników języka polskiego, zamieszczane na forach i portalach o tematyce zdrowotnej, zawierające wieloaspektowe opisy odczuć bólowych. Stanowią one ciekawą bazę kontekstów ukazujących sposób mówienia o bólu fizycznym.”

Wprowadzenia Autorki

 

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres pracy

1.2. Medyczne aspekty bólu

1.3. Stan badań nad semantyka bólu we współczesnej lingwistyce

1.4. Podstawy teoretyczno-metodologiczne pracy

2. Słownictwo związane z pojęciem ‘ból’

2.1. Znaczenia fizyczne i psychiczne wyrażeń z morfemem –bol-

2.2. Zarys pola leksykalno-semantycznego nazw odczuć w rodzaju bólu

2.2.1. Centrum i peryferie wąsko rozumianego pola ‘bólu’

2.2.2. Obszary leksykalne powiązane z wasko rozumianym polem ‘bólu’

3. Analiza wyrażeń odnoszących się do sytuacji odczuwania bólu fizycznego

3.1. Struktura semantyczna podstawowego czasownika kogoś boli coś/gdzieś

3.1.1. Podmiot odczuwający ból

3.1.2. Lokalizacja bólu w ciele podmiotu doznającego

3.1.3. Co to znaczy: boli mnie kolano?

3.2. Czasowniki: zaboleć, rozboleć, poboleć, pobolewać

3.3. Konstrukcje z rzeczownikiem ból

3.3.1. Połączenia werbalne typu: ból wszedł mi w biodro

3.3.2. Połączenia nominalne typu: ostry ból brzucha

3.4. Ćmić, kłuć, łupać i inne nie podstawowe czasowniki bólu

4. Konceptualizacja bólu we współczesnej polszczyźnie

4.1. Metaforyczne obrazowanie bólu fizycznego w języku polskim

4.1.1. Pola semantyczne przywołane w opisach bólu fizycznego

4.1.2. Metafory bólu w języku polskim

4.1.3. Tekstowe realizacje metafor bólu fizycznego

4.2. Sytuacja doświadczania bólu w ujęciu semantyki ramowej

4.2.1. Rama interpretacyjna związana z sytuacja doznawania bólu fizycznego

4.2.2. Tekstowe realizacje elementów ramy interpretacyjnej bólu w polszczyźnie

5. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Summary

 

tagi

Możesz lubić także…

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl