KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
wersyfkacja

Sens nowoczesnego wiersza : wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta

5.25 zł Na stanie

368 stron
ISBN: 83-89663-70-8
Rok wydania: 2004
Oprawa: miekka

Autor pracy traktuje wiersz nie jako pojedynczy znak, lecz jako rozbudowany podsystem języka poetyckiego, jednolity nie dzięki wspólnej wszystkim wierszom „istocie”, lecz dzięki sieci formalnych i semantycznych analogii i opozycji. Opisuje go z punktu widzenia pluralizmu semiotycznego (wielość znaków, składających się na system) i ontologicznego (trzy sposoby istnienia w nauce o wierszu). Rezygnacja z poszukiwania istoty pozwala na rezygnację z rozstrzygania sporu o to, czy wiersz ma charakter fonologiczny, graficzny czy fonetyczny. Tak jak inne znaki językowe wiersz ma trojaką naturę, przy czym żadnego ze sposobów istnienia nie można uznać za źródłowy, względnie – z odmiennych punktów widzenia pierwotnymi mogą się wydawać wszystkie trzy: teoretycznie źródłem jest struktura fonologiczna tekstu, praktycznie jako pierwotna funkcjonuje postać graficzna, wiersze z reguły docierają do nas bowiem jako drukowane, historycznie oczywisty jest prymat fonetyki.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl