KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej“ został dodany do koszyka.
prac12_09

Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach

26.25 zł Na stanie

355 stron
ISBN: 978-83-62100-62-0
Rok wydania: 2012

Praca o podobnym celu i charakterze jak wcześniejsze „Słowiańskie nazwy wykonawców czynności w historii i dialektach” (Warszawa 2005) tego samego autora.

Zadaniem publikacji jest podanie szczegółowego komentarza do materiałów przedstawionych w „Ogólnosłowiańskim atlasie językowym” (OLA), na które tam zabrakło miejsca. W przedstawionej pracy uwzględnione zostało słownictwo wybranych 19. części ciała, dla których opracowano materiał w postaci uogólnionych legend z przyporządkowaniem wyrazom hasłowym wszystkich zapisów terenowych. Dokładniej przedstawiona została zarówno etymologia omawianych nazw z uwzględnieniem różnic interpretacyjnych, jak i dokładniej omówiono budowę morfologiczną wyrazów oraz źródła zapożyczeń obcych.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl