KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
k2_0002

Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach

26.25 zł Na stanie

378 stron
ISBN: 83-92171-46-2
Rok wydania: 2005

Książka składa się z 24 studiów poświęconych nazwom wykonawców zawodów w Słowiańszczyźnie, jak np. pasterzpasterka, żniwiarzżniwiarka, pszczelarz,myśliwy, rybak, tkacztkaczka, szewc, drwal, cieśla, lekarzlekarka i inne. Oddzielnie omówione zostały nazwy żon i synów niektórych rzemieślników. W każdym studium przedstawiona jest etymologia, budowa morfologiczna wyrazów związanych z daną nazwą wykonawcy, zasięgi geograficzne nazw i ich zmiany, zmiany zasięgów wpływów obcych. Do pracy wykorzystane zostały wszystkie materiały gwarowe „Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego” dotyczące tego słownictwa, szeroko uwzględniono również inne materiały porównawcze z zakresu historii omawianych nazw.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl