KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej“ został dodany do koszyka.
socjolekt

Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie badań ankietowych)

5.25 zł Na stanie

156 stron
ISBN: 83-7151-334-8
Rok wydania: 2000
Wydawnictwo: Elipsa

„Rozprawa Mirosława Dawlewicza, który jest pracownikiem Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego, dotyczy słownictwa socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie i jest pierwszym opracowaniem podejmującym tę problematykę w ujęciu lingwistycznym. Oprócz wartości wynikających z monograficznego opisu tematu określonego w tytule rozprawy, wart podkreślenia jest porównawczy aspekt przeprowadzonej analizy. Autor dokonuje bowiem zestawień danych dotyczących materiału zebranego w dużej polonocentrycznej wspólnocie komunikatywnej, jaką jest zbiorowość polskiego pochodzenia w Wilnie, z danymi obrazującymi socjolekt młodzieżowy w Polsce. Pozwala to dokładniej zaobserwować czynniki, które determinują kierunki rozwoju polszczyzny w odmiennych sytuacjach socjolingwistycznych (…)”.

(Z „Przedmowy” Stanisława Dubisza)

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl