KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
słownik

Słownik apelatywnych nazw osób z polskich XVI-wiecznych przekładów Ewangelii

26.25 zł Na stanie

268 stron
ISBN: 978-83-64111-14-3
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

„Badania nad językiem przekładów biblijnych pozwalają dokładniej poznać polszczyznę dawną, ale też uchwycić pewne tendencje rozwojowe zachodzące w języku w okresie, w którym były tworzone, i umieścić je na tle ewolucji języka. Nie bez znaczenia pozostaje wybrany do badań okres − wiek XVI to czas burzliwych przemian w samym języku i podejściu do niego, kształtowania się polszczyzny literackiej i jej postępującej normalizacji.
Słownik zawiera zestawione wyrazy i wyrażenia z ośmiu szesnastowiecznych przekładów Ewangelii na język polski, wywodzących się z różnych wyznań chrześcijańskich. Podanie jednostek, które odpowiadają sobie w poszczególnych przekładach, oraz zestawienie ich z odpowiednikami greckimi i łacińskimi, a także przywołanie kontekstów w postaci cytatów lub − w wypadku dużej frekwencji − lokalizacji wszystkich użyć czyni słownik użytecznym w pracach badawczych.

Novum w tej pracy stanowi zebranie kompletnego tematycznego materiału, z najważniejszych polskich przekładów Ewangelii dokonanych w wieku XVI. Leksemy z poszczególnych przekładów są zestawione ze sobą, co pozwala na pełniejsze spojrzenie na translatorykę szesnastowieczną, wychwycenie leksykalnych cech charakterystycznych dla poszczególnych wyznań.

Zebrany materiał zawiera m.in. leksykę nieodnotowaną przez Słownik polszczyzny XVI wieku, co także stanowi o jego wartości (mieniacz, nowożenich, objeca, przedniejszy, przystępnik, winożarłok, złościwy oraz hasła będące konstrukcjami jak paraliżem zarażony). Ponadto odnotowane dotychczas wyrazy w omawianych przekładach pojawiają się niekiedy w nietypowych znaczeniach. Nowe: leksyka i zabarwienie semantyczne wzbogacają
naszą wiedzę o słownictwie XVI wieku.

Słownik, który oddaję w ręce Czytelników, może posłużyć za przewodnik po świecie ludzi opisanych w Ewangeliach, może też być przydatnym w pracach translatorskich, biblijnych, religijnych czy w powszechnie rozumianych badaniach języka i literatury dawnej.”
Ze Wstępu Autorki

 

SPIS TRESCI

Wstęp

Makrostruktura słownika

Dobór haseł

Układ haseł

Charakterystyka materiału

Mikrostruktura słownika

Postać artykułu hasłowego

Struktura artykułu hasłowego

Wykaz skrótów

Bibliografia

Słownik

Bez tytułuher

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl