KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
socjolekt okładka

Socjolekt zawodników ultimate

26.25 zł Na stanie

157 stron
ISBN: 978-83-65667-74-8
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

„Niniejsza książka ma na celu przede wszystkim zgromadzenie nierejestrowanej jak dotąd leksyki środowiskowej zawodników uprawiających ultimate − dyscyplinę sportową, która od dwudziestu lat rozwija się w Polsce − i jej scharakteryzowanie. W tym celu pogrupowano zebrane słownictwo według różnych kryteriów − od tematycznego, przez formalne, aż po gramatyczne. Celem badań oprócz opisu środowiskowego wariantu języka, którym posługują się zawodnicy uprawiający ultimate, jest także prognoza jego rozwoju. W opracowaniu przedstawiono zarys historii badań nad socjolektami i ich główne założenia, a następnie zgromadzono, opracowano, zdefiniowano i przeanalizowano materiał leksykalny, który tworzy nową odmianę w obrębie języka polskiego − socjolekt ultimate.
Zgromadzony materiał liczy 450 jednostek leksykalnych. Przedmiotem analizy są głównie wyrazy odróżniające ten socjolekt od pozostałych wariantów języka, czyli słownictwo swoiste.”

Ze Wstępu

Bez tytułu2

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1. Ultimate w Polsce i na świecie
1. Historia dyscypliny
2. Najważniejsze zasady gry
3. Środowisko zawodników ultimate
Rozdział 2. Charakterystyka języków środowiskowych
1. Historia badań socjolektów
2. Terminologia
3. Profesjolekt a socjolekt
4. Właściwości odmian języka używanych przez sportowców
5. Słownictwo swoiste
6. Źródła słownictwa socjolektalnego
Rozdział 3. Słownik 
1. Zasady gromadzenia materiału i podstawa źródłowa słownika
2. Zasady sporządzania haseł w słowniku
3. Słownik zawodników ultimate
Rozdział 4. Analiza zgromadzonej leksyki
1. Jednostki leksykalne przejęte przez socjolekt zawodników ultimate z innych źródeł
2. Neosemantyzmy
3. Jednostki leksykalne utworzone na gruncie socjolektu zawodników ultimate
4. Analiza semantyczna
5. Analiza stylistyczna
6. Słownictwo swoiste a leksyka ogólnosportowa
Rozdział 5. Wartościowanie w socjolekcie zawodników ultimate
Rozdział 6. Zakończenie
Bibliografia
Oznaczenia stron internetowych
Spis ilustracji

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl