KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Sokrates

Sokrates Norwida : kontekst, recepcja, kontynuacja

15.75 zł Na stanie

208 stron
ISBN: 978-83-89663-29-0
Rok wydania: 2009

Tematem rozprawy jest rola Sokratesa i sokratyzmu w dziele i myśli Cypriana Norwida. Począwszy od wstępnych rozważań, autor konsekwentnie pokazuje, że Sokrates był dla Norwida nie tylko źródłem inspiracji, kontekstem dla aktywności twórczej, nie tylko argumentem w rozlicznych polemikach prowadzonych przez poetę, ale wręcz „maską” poety. Filozofia Sokratesa oraz legenda osnuta wokół jego postaci kształtowały poglądy Norwida na temat roli intelektualisty w XIX-wiecznym społeczeństwie. Jemu także zawdzięczał poeta metafory, za pomocą których opisywał rzeczywistość polskiej emigracji oraz argumenty, które wykorzystywał w czasie polemik z ideologicznymi oponentami.

Inspirując się postawą bohatera dialogów, Norwid wchodził w rolę polskiego Sokratesa. Stawiając go sobie za wzór, pozował na myśliciela, któremu przypadł w udziale obowiązek krytykowania powszechnie uznanych autorytetów, występowania przeciw opinii większości oraz piętnowania narodowych wad. Wskazywał zatem na analogię między skazanym przez Ateńczyków filozofem a pozbawionym możliwości publikacji niewygodnym poetą, tłumacząc swoje niepowodzenia artystyczne.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl