KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac04_09

Stanisław Konarski – pedagog, polityk, filozof

15.75 zł Na stanie
Kategoria:

118 stron
ISBN: 83-89663-60-0
Rok wydania: 2004

Stanisław Konarski – pedagog, polityk, filozof : mowa o potrzebie kształtowania od najmłodszych lat uczciwego człowieka i dobrego obywatela : materiały z konferencji naukowej, Uniwersytet Warszawski 2001.

Publikacja ma charakter podwójnie jubileuszowy. Zawiera referaty i uwagi dyskusyjne przedstawione na konferencji zorganizowanej w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego dla uczczenia trzechsetnej rocznicy urodzin Stanisława Konarskiego (1700); główną część książki stanowi polska wersja jego Mowy o potrzebie kształtowania od najmłodszych lat uczciwego człowieka i dobrego obywatela, wygłoszona jesienią 1754 roku – a więc przed dwustu pięćdziesięciu laty – z okazji przeniesienia Collegium Nobilium do nowego gmachu w Warszawie przy ulicy Miodowej.
Książka zwraca uwagę na dysproporcję między dość obfitą literaturą naukową poświęconą Konarskiemu i wysoką oceną jego dorobku przez badaczy a ograniczoną i powierzchowną znajomością tej postaci przyswojoną przez uczniów szkół średnich oraz przez studiujących nauki humanistyczne. Zebrane w publikacji rozważania o życiu i pismach Stanisława Konarskiego, które traktować można jako komentarz do „Mowy” oraz do innych dzieł jej autora, dowodzą, że zarysowane tu sylwetki – historyczna i wyabstrahowana z uwarunkowań osiemnastowiecznych – utożsamiają się ze sobą: System wartości etycznych, oparty na fundamencie wyznawanej przez autora filozofii moralnej, pozostaje w bezpośrednim związku ze sferą życia społecznego i politycznego. Niezwykłość postaci Konarskiego przejawia się w pełnej integracji osobowości. To zaś – jak twierdzili humaniści – jest znakiem osiągnięcia ideału paideia.

(na postawie Słowa wstępnego)

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl